วิตามินซีร่วมกับยาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็ง

การใช้วิตามินซีร่วมกับยาปฏิชีวนะมีฤทธิ์ในการฆ่าสเต็มเซลล์มะเร็งได้ การค้นพบครั้งนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Oncotarget ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย University of Salford ประเทศสหราชอาณาจักร จากการค้นพบจะช่วยเพิ่มกลยุทธ์ในการต่อสู้กับการกลับมาของมะเร็ง และการรักษามะเร็งที่ดื้อต่อยา

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการทดลองการใช้ร่วมกันระหว่างยาปฏิชีวนะด็อกซิไซคลิน (Doxycycline) และวิตามินซี ซึ่งผลที่ได้ทำให้การรักษาจะมีฤกธิ์ในการฆ่าสเต็มเซลล์ของมะเร็งมากกว่า 100 เท่าของฤกธิ์ของยา 2-DG ซึ่งเป็นโมเลกุลของกลูโคสที่กำลังทำการทดลองทางคลินิกอยู่ในขณะนี้สำหรับเป็นยาต่อต้านมะเร็ง

สเต็มเซลล์เป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนหรือเปลี่ยนเป็นเซลล์ชนิดอื่น ๆ ได้ จากการศึกษาที่ผ่านมาเชื้อว่าเซลล์มะเร็งบางชนิดทำหน้าที่คล้ายกับสเต็มเซลล์  ดังนั้นมันจึงมีชื่อว่าสเต็มเซลล์มะเร็ง หรือ cancer stem cells หรือ CSCs นักวิทยาศาสตร์เชื้อว่าการเจริญเติบโตและแพร่การะจายของมะเร็งเป็นผลมาจากสเต็มเซลล์มะเร็ง และมันยังทำให้การรักษาเป็นไปได้ยาก

ยาด็อกซิไซคลินขนาด 100 มิลลิกรัม ภาพ Creative Commons

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ได้ก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่าวิตามินซีมีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งได้ และการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากครั้งก่อน โดยการทำให้วิตามินซีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อให้ยาปฏิชีวนะด็อกซิไซคลินร่วมด้วยเป็นระยะเวลาสามเดือน

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ายาด็อกซิไซคลินจะไปยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้เปลี่ยนแหล่งพลังงาน การเปลี่ยนแหล่งเป็นการทำไปเพื่อความอยู่รอดของเซลล์มะเร็ง และเมื่อเซลล์มะเร็งไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งพลังงานได้เซลล์ก็ไช้เพียงกลูโคสเป็นแห่งพลังงานสำหรับการเจริญเติบโตของเซลล์เท่านั้น แต่เมื่อให้วิตามินซีร่วมด้วยจะทำให้วิตามินซีไปทำลายกลูโคสซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์มะเร็งเพียงแหล่งเดียว และผลทำให้เซลล์มะเร็งไม่มีพลังงานใช้

สรุปได้ก็คือว่ายาด็อกซิไซคลินจะไปลดความสามารถของเซลล์มะเร็งในการเปลี่ยนชนิดของพลังงาน เมื่อพลังงานหลัก(นั้นก็คือกลูโคส)ขาดแคลน และวิตามินซีจะไปทำลายกระบวนการย่อยกลูโคสของเซลล์มะเร็ง ผลลัพธ์ก็คือเซลล์มะเร็งจะขาดอาหารและตายไปหรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งจากผลการทดลองที่ตีพิมพ์แสดงให้เห็นว่ามันมีฤกธิ์มากกว่ายา 2-DG ถึง 100 เท่า

 


 

ที่มาวารสาร Oncotarget

 

error: กด RightClick แทน