รักษาโรคเบาหวานด้วยวัคซีนทำให้ระดับน้ำตาลเกือบเป็นปกติเป็นเวลานาน

นักวิจัยจากโรงพยาบาลแมสซาชูเซตเจนเนอรัลในเมืองแมสซาชูเซตประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศความก้าวหน้าในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 โดยจากการทำการทดลองทางคลินิกระยะยาวที่ได้นำเสนอผลงานในอาทิตย์ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าการรักษาโรคเบาหวานด้วยวัคซีนได้ทำให้ระดับน้ำตาลของผู้ป่วยทุกคนกลับมาอยู่ในระดับที่เกือบจะเป็นปกติได้เป็นระยะเวลานาน

การทดลองทางคลินิกเป็นการรักษาที่ให้วัคซีนบีซีจี (หรือ Bacillus Calmette-Guerin ) ให้กับผู้ป่วยสองเข็ม วัคซีนบีซีจีเป็นวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการป้องกันวัณโรค ผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนชนิดนี้จะไม่ได้รับประโยชน์จากยาทันที่ แต่หลังจากสามปีผู้ป่วยทุกรายจะมีระดับน้ำตาลในเลือดเกือบจะเป็นปกติ และระดับน้ำตาลได้อยู่ในระดับนี้ไปถึงห้าปี

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นโรคชนิดที่ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลย โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจากความบกพร่องของร่างกายเองในการผลิตอินซูลิน โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ส่วนใหญ่จะเกิดขี้นกับเด็กหรือตั้งแต่เด็กๆ เนื่องจากร่างกายไม่มีอินซูลินผู้ป่วยต้องฉีดอินซูลินเข้าไปเพื่อทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสมดุลหรืออยู่ในระดับปกติ

ดังนั้นถ้าการรักษาที่สามารถทำให้ระดับน้ำตาลของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มาอยู่ที่ระดับเกือบปกติได้เป็นเวลานานดังแสดงให้เห็นในผลการทดลองทางคลินิกในครั้งนี้จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นเป็นอย่างมากจากการที่ต้องพึ่งพาการฉีดยาทุกวันเพื่อรักษาระดับน้ำตาลให้เป็นปกติ นอกจากนั้นวัคซีนบีซีจีเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยมีใช้กันมานานและยังมีราคาถูกอีกด้วย

นักวิจัยยังได้กล่าวอีกว่าการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งนักวิจัยหวังว่าจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับการทดลองทางคลินิกระยะที่หนึ่ง และในระยะที่  2 จะมุ่งเป้าค้นหาขนาดของวัคซีนที่จะให้กับผู้ป่วยที่จะให้ฤทธิ์และมีประสิทธิภาพในการรักษามากที่สุด

 


 

ที่มาของการวิจัยวารสาร npj Vaccines

 

error: กด RightClick แทน