ยาผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั่วไปเพิ่มความเสี่ยงเป็น โรคสมองเสื่อม

การศึกษาวิจัยจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮมพบว่า บุคคลหนึ่งที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมหากใช้ยาต้านอะเซเทิลโคลีนเป็นประจำทุกวันและใช้เป็นเวลาสามปีหรือมากกว่า

ยาต้านอะเซเทิลโคลีนเป็นยาที่ช่วยในการหดตัวและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งทำงานโดยการไปยับยั้งสารสื่อประสาท อะเซเทิลโคลีน แพทย์จะสั่งให้ยาที่มีส่วนผสมของยาต้านอะเซเทิลโคลีนเพื่อรักษาโรคและอาการต่าง ๆ ที่รวมทั้ง โรคปอดอุดตันเรื้อรัง โรคกระเพาะปัสสาวะ โรคภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคพาร์กินสัน

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร the JAMA Internal Medicine เป็นการวิจัยที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมจำนวน 58,769 ราย และผู้ป่วยอีกจำนวน 225,574 รายที่ไม่ได้เป็นโรคสมองเสื่อม โดยที่ผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุ 55 ปีขึ้นไปและเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในประเทศสหราชอาณาจักร

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยเหล่านี้ นักวิจัยพบว่าความเสี่ยงของการเป็นโรคสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาที่มีตัวยาต้านอะเซเทิลโคลีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยารักษาโรคภาวะซึมเศร้า ยารักษาโรคจิต ยาป้องกันโรคพาร์กินสัน ยารักษาโรคกระเพาะปัสสาวะ และยารักษาโรคลมชัก

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของการศึกษาในครั้งนี้ นักวิจัยไม่พบว่ายาชนิดอื่นๆที่มีตัวยาต้านอะเซเทิลโคลีนผสมอยู่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อม เช่น ยาแก้แพ้ และยารักษาโรคทางเดินอาหาร

 

 

error: กด RightClick แทน