สารอัสพาราจีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านม

ผลงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่ถูกตีิพมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการ Nature ได้แสดงให้เห็นว่าสารประกอบอัสพาราจีนที่พบในอาหารหลายชนิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมไปยังอวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

อัสพาราจีนคือกรดกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่เป็นโครงสร้างหลักของโปรตีนถูกสังเคราะห์ขึ้นในร่างกายตามธรรมชาติ  อัสพาราจีนได้ชื่อมาจากชื่อของหน่อไม้ฝรั่ง(asparagus) แต่ก็พบในอาหารหลากหลายชนิดโดยทั่วไปเช่นในเนื้อและผักที่ใช้ทำเป็นอาหาร

ทีมของนักวิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์จากสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ศึกษาผลของอัสพาราจีนในหนูทดลองที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมชนิดร้ายแรง โดยปกติเซลล์มะเร็งจะลามไปในอวัยวะส่วนอื่นในเวลาไม่กี่อาทิตย์ และหนูเหล่านั้นส่วนมากจะเสียชีิวิตภายในเวลาไม่กี่เดือน

แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ลดจำนวนของสารประกอบอัสพาราจีนในหนูทดลองที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมเหล่านี้พบว่าเซลล์มะเร็งที่ลามไปส่วนอื่นลดลงไปอย่างมาก นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ยาเอล-อัสพาราจีนนาส(L-asparaginase) ซึ่งเป็นยาที่ไปปิดกั้นสารประกอบอัสพาราจีนในร่างกายของหนู

จากการทดลองนักวิยาศาสตร์กล่าวว่าอัสพาราจีนดูเหมือนว่าจะไปช่วยเหลือเซลล์มะเร็งให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งชนิดที่สามารถแพร่กระจายจากเต้านมไปสู่อวัยวะอื่นๆผ่านทางกระแสเลือด  และยังกล่าวอีกว่าถึงแม้ว่าการลดจำนวนอัสพาราจีนลงจะช่วยลดการแพร่กระจายแต่มันไม่ได้ช่วยในการป้องกันการเกิดขึ้นของเซลล์มะเร็งแต่อย่างใด

การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปที่กระดูก ปอด และสมองเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ถ้าการลดจำนวนสารประกอบช่วยลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในมนุษย์เหมือนในสัตว์ทดลองการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งก็อาจลดลงได้

การลดสารประกอบอัสพาราจีนโดยการควบคุมและเลือกรับประทานอาหารเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะอัสพาราจีนไม่เพียงแต่พบในหน่อไม้ฝรั่งแล้วยังพบในอาหารทั่วไปด้วย เช่นพบมากในเนื้อวัว เนื้อไก่ ไข่ ปลา และอาหารทะเล นอกจากนี้ยังพบในผักหลายชนิดเช่น หน่อไม้ฝรั่ง มันฝรั่ง ถั่วต่าง ๆ และถั่วเหลือง

โดยที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีปกติเช่นการทำเคมีบำบัดร่วมด้วยกับการเลือกรับประทานอาหาร และการใช้ยาเอล-อัสพาราจีนนาสจะทำให้ผลในการรักษาโรคมะเร็งมีฤกธิ์มากขึ้น ยาเอล-อัสพาราจีนนาสจะเป็นยาที่ไปย่อยสลายกรดอะมิโนในกระแสเลือด

การวิจัยในครั้งนี้ยังคงเป็นการวิจัยในระยะเบื้องต้นอยู่ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่แนะนำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งลดอาหารบางชนิดโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์เฉพาะ แต่นักวิทยาศาสตร์ได้แนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่อุดมไปด้วยพืชผักผลไม้ และลดจำนวนเนื้อสัตว์แปรรูป ไขมัน และน้ำตาล

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ  Nature

 

error: กด RightClick แทน