ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่เก่งที่สุดในโลก

dictionary

ภาษาจีนอาจจะเป็นภาษาที่คนพูดกันมากที่สุดในโลก แต่เหตุผลเป็นเพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ในปัจจุบันคนที่พูดภาษาจีนส่วนใหญ่ใช้ภาษจีนเป็นภาษาแรก ภาษาอังกฤษในทางกลับกันเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดแต่ส่วนใหญ่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษตจะเป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

มีประมาณ 1.5 พันล้านคนที่พูดภาษาอังกฤษ และในจำนวนนั้นมีจำนวนต่ำกว่า 400 ล้านคนที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกซึ่งก็หมายถึงว่ามีประมาณกว่าพันล้านคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง The English Proficiency Index (หรือ   ดัชนีความรู้ภาษาอังกฤษ) ได้ตีพิมพ์การวิจัยล่าสุดที่ทำขึ้นในการศึกษาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในแต่ละประเทศทั่วโลก ดัชนีของความรู้ภาษาอังกฤษแสดงให้เห็นว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีคะแนนสูงที่สุดที่ 72 คะแนน ตามมาด้วยกลุ่มประเทศในยุโรปเหนือ และมีเพียงประเทศประเทศสิงคโปร์ที่ติดหนึ่งในสิปและไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรป แต่ค่อนข้างห่างจากลำดับต้น ๆ อยู่พอสมควร

english
ภาพจาก EF English Proficiency Index

ทวีปยุโรปมีประเทศที่มีคะแนนของดัชนีความรู้ภาษาอังกฤษที่สูง คงไม่แปลกมากประเทศส่วนใหญ่มีภาษาอยู่ในตระกูลเดียวกัน โดยเฉพาะทางตอนเหนือของยุโรปต้นกำเนิดของภาษามาจากตระกูลภาษาเยอรมันรวมถึงภาษาอังกฤษด้วย นอกนั้นก็ส่วนใหญ่มากจากภาษาลาติน ในภาษาอังกฤษเองกว่า 40 เปอร์เซ็นท์ของคำในภาษาอังกฤษมาจากภาษาฝรั่งเศษที่ถูกเผยแพร่ในช่วงที่นอร์แมนควบคุมอังกฤษเป็นเมืองขึ้นในศตวรรษที่ 11 และก่อนหน้านั้นไวกิ้งจากนอร์เวย์ได้เผยแพร่ภาษานอร์สเป็นจำนวนมากเช่นกัน ส่วนประเทศในยุโรปตะวันออกที่มีรากภาษาที่แตกต่างคะแนนจะต่ำลงมาทำให้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มประเทศยุโรปต่ำลง

ภาพจาก EF English Proficiency Index
ภาพจาก EF English Proficiency Index

ประเทศในทวีปเอเซียมีคะแนนค่อนข้างดีเช่นกันโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มที่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ เช่น ประเทศสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์ที่มีคะแนนค่อนข้างดี ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่เป็นเมืองขึ้นประเทศอื่นหรือไม่เป็นเมืองขึ้นใครเลยได้รับคะแนนน้อยลงตามมา ส่วนประเทศไทยอยู่ได้คะแนน 47.21 ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ ที่น่าสังเกตการศึกษานี้ไม่มีข้อมูลจากประเทศพม่า

english2
ภาพจาก EF English Proficiency Index

ส่วนในทวีปที่เหลือ ในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่มีภาษาสเปนเป็นภาษาแรกซึ่งทำให้มีคะแนนน้อยลงมาเนื่องมาจากภาษาสเปนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันมากทั่วโลกเช่นกัน ในหลายประเทศมีภาษาสเปนเป็นภาษาที่สอง ส่วนในตะวันออกกลางคะแนนจะมีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด

english3
ภาพจาก EF English Proficiency Index
english4
ภาพจาก EF English Proficiency Index

ในผลของการวิจัยได้พบว่าประเทศที่มีคะแนนของดัชนีความรู้ภาษาอังกฤษที่ดีจะมีรายได้สูงกว่า มีระดับของของนวัตกรรมที่สูงกว่า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอีกด้วย นอกจากนี้รายงานของการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยผู้หญิงจะเก่งภาษาอังกฤษกว่าผู้ชาย

 


 

ที่มา The English Proficiency Index และ World Economic Forum

 

 

error: กด RightClick แทน