ประเทศที่ทำให้ประชากรเป็นหนี้มากที่สุดในโลกปี 2016

dollar

ในแต่ละประเทศจะเก็บภาษีอากรเพื่อเป็นหลายได้ของประเทศและเพื่อใช้ในกิจการบ้านเมืองต่าง ๆ แต่ในแต่ละประเทศยังยืมเงินมาเพื่อที่จะมาใช้ในโครงการต่าง ๆ เพราะเงินที่เก็บจากภาษีไม่เพียงพอกับงบประมาณของประเทศที่ตั้งไว้ ดังนั้นประชากรของแต่ละคนในแต่ละประเทศจะเป็นหนี้จากการที่ประเทศได้หยิบยืมเงิน ประเทศที่เป็นหนีัต่อหัวของประชากรมากที่สุดในโลกคือประเทศญี่ปุ่น ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2016

จากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ (The International Monetary Fund — IMF) พบว่าประเทศที่ทำให้ประชากรเป็นหนี้มากที่สุดในโลกคือประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำให้ประชากรเป็นหนี้ 85,694 ดอลลาร์ต่อคน (หรือ 3,082,713 บาทต่อคน) ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีหนี้สินมากที่สุดในโลกคือ 18,992,810,000,000 ดอลลาร์ แต่เนื่องจากประเทศสหรัฐมีประชากรมากกว่า 300 ล้านคนจึงทำให้อยู่ในลำดับที่ 5 ของหนี้สินต่อหัวคือ 42,503 ดอลลาร์ต่อคน

ประเทศไอร์แลนด์และสิงคโปร์อยู่ในลำดับที่สองและที่สามที่ทำให้ประชากรเป็นหนี้สินต่อคนมากที่สุด สำหรับประเทศไทยจากข้อมูลของไอเอ็มเอฟรัฐบาลไทยทำให้คนไทยเป็นหนี้สินอยู่ในลำดับกลาง ๆ โดยที่ประเทศไทยในปัจจุบันมีหนี้สินทั้งสินประมาณ 169,000,000,000 ดอลลาร์ (หรือ 6,096,000,000,000 บาท) ดังนั้นรัฐบาลไทยทำให้ประชากรไทยทุกคนเป็นหนี้คนละ 2,500 ดอลลาร์ (หรือ 89,647 บาทต่อคน)

ลำดับประเทศที่ทำให้ประชากรเป็นหนี้สินมากที่สุดคือ

ญี่ปุ่น:  85,694.87 ดอลลาร์ต่อคน

ไอร์แลนด์:  67,147.59 ดอลลาร์ต่อคน

สิงคโปร์:  56,112.75 ดอลลาร์ต่อคน

เบลเยียม:  44,202.75 ดอลลาร์ต่อคน

สหรัฐอเมริกา:  42,503.98 ดอลลาร์ต่อคน

แคนาดา:  42,142.61 ดอลลาร์ต่อคน

อิตาลี:  40,461.11 ดอลลาร์ต่อคน

ไอซ์แลนด์:  39,731.65 ดอลลาร์ต่อคน

ออสเตรีย:  38,769.98 ดอลลาร์ต่อคน

สหราชอาณาจักร:  36,206.11 ดอลลาร์ต่อคน

 

ลำดับประเทศที่ทำให้ประชากรเป็นหนี้น้อยที่สุดในโลกคือ

ไลบีเรีย:  27.44 ดอลลาร์ต่อคน

ทาจิกิสถาน:  50.67 ดอลลาร์ต่อคน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก:  90.70 ดอลลาร์ต่อคน

บุรุนดี:  97.62 ดอลลาร์ต่อคน

ประเทศคิริบาส:  126.98 ดอลลาร์ต่อคน

มาลาวี: $ 172.34 ดอลลาร์ต่อคน

อุซเบกิสถาน: 177.13 ดอลลาร์ต่อคน

ยูกันดา:  194.23 ดอลลาร์ต่อคน

เฮติ:  204.33 ดอลลาร์ต่อคน

มาลี:  207.54 ดอลลาร์ต่อคน

 

ประเทศที่มีหนี้สินมากที่สุดไม่ได้หมายถึงประเทศที่จนที่สุดเพราะประเทศส่วนใหญ่ที่มีหนี้สินมากจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีรายได้และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่สูง ประเทศเหล่านี้ต้องการเงินจำนวนมากเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ ถ้าประเทศเหล่านี้ยังมีหลายได้ที่ดีการพยายามที่จะลดหนี้สินก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้ารายได้ลดและการบริหารที่ไม่มีประสิทธภาพก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินเหมือนประเทศไอซ์แลนด์และประเทศกรีกที่ผ่านมา ประเทศไอร์แลนด์ก็เคยมีปัญหาทางการเงินอย่างมากแต่จากการเปลี่ยนแปลงการบริหารทำให้ประเทศไอร์แลนด์ในปัจจุบันฟื้นฟูจากการตกต่ำทางเศรษฐกิจมาหลายปีแล้ว

 


 

ที่มา กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ (The International Monetary Fund — IMF)

 

error: กด RightClick แทน