สหรัฐฯนำการตัดต่อยีนแบบคริสเปอร์มาใช้ในมนุษย์เป็นครั้งแรก

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ออกมายืนยันว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งสองรายโดยใช้การตัดต่อยีนด้วยวิธีกับคริสเปอร์ (CRISPR) ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยการทำภูมิคุ้มกันบำบัดที่เรียกว่า คาร์ทีเซลล์ (CAR T-cells)

การรักษาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำพันธุวิศวกรรมด้วยเทคนิกคริสเปอร์ในมนุษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก ในช่วงกลางปี 2016 ทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ได้รับการอนุมัติวิธีการรักษาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (หรือเอฟดีเอ) แต่ทีมไม่ได้ยืนข้อในการทำการรักษาทางคลินิกจนกระทั้งปี 2018 เนื่องจากทีมต้องการใช้เวลาศึกษาอย่างระมัดระวังในการเตรีมการนำคริสเปอร์มาใช้กับมนุษย์

การทำพันธุวิศวกรรมด้วยเทคนิกคริสเปอร์ในมนุษย์เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนเนื่องจากกกฎระเบียบในประเทศที่ไม่เข้มงวดเหมือนทางประเทศตะวันตกกับการทดลองในมนุษย์และสัตว์ การทำการแก้ไขตัดต่อยีนในมนุษย์มีอันตรายมากเนื่องจากผลกระทบที่อาจถึงชีวิต และบางกรณีอาจถ่ายทอดไปยังลูกหลานหลายชั่วอายุคนโดยไม่มีใครสามารถรู้และคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้

ในเวลานี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเพียงสองคนเท่านั้น โดยที่ผู้ป่วยทั้งสองได้มีอาการดีขึ้นหลังจากรักษาตามมาตรฐานก่อนเข้ารักษาด้วยคาร์ทีเซลล์ การทดลองทางคลินิกได้ให้ความหวังใหม่กับผู้ป่วยทั้งสอง ผู้ป่วยรายหนึ่งเป็นโรคมะเร็งไขกระดูกซึ่งเกิดจากเซลล์พลาสมาที่เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในไขกระดูก ส่วนผู้ป่วยอีกรายเป็นโรคมะเร็งเนื้อเยื่อซึ่งเป็นโรคมะเร็งชนิดก่อตัวในเนื่อเยื่อเกี่ยวพัน

ผลการรักษายังไม่สามารถบอกได้ว่าการรักษาด้วยวิธีการทำคริสเปอร์รายแรกในสหรัฐฯจะให้ผลออกมาดีมากน้อยเพียงใด ณ ปัจจุบันทีมงานทำการเฝ้าสังเกตและตรวจดูผู้ป่วยเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาอยู่เรื่อยๆ ถ้าเป็นไปได้ด้วยดีขั้นตอนต่อไปทีมนักวิทยาศาสตร์จะรับสมัครผู้ป่วยอาสาสมัครอีก 18 คนเพื่อทำการทดลองทางคลินิกขนาดเล็กต่อไป

 

 

error: กด RightClick แทน