เสียงร้องเด็กทารกแตกต่างกันตามภาษาของพ่อแม่

baby crying

เสียงร้องของเด็กทารกของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันตามภาษาที่แตกต่างกันของพ่อแม่ของเด็ก นักวิทยาศาสตร์มีสมมติฐานนี้มานานแล้ว แต่เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 ทีมนักวิทยาศาสตร์จากประเทศเยอรมันได้เปิดเผยผลการศึกษาในเรื่องนี้

การศึกษากระทำโดยมหาวิทยาลัย University of Würzburg ในประเทศเยอรมัน ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่าเสียงร้องของเด็กจะขึ้นอยู่กับภาษาพูดของพ่อและแม่เด็ก โดยเฉพาะถ้าภาษาของพ่อแม่เป็นภาษาที่ใช้เสียงสูงและต่ำในการสื่อความหมาย (tonal languages) เช่นภาษาในเอเซีย จีน ไทย เป็นต้น เสียงร้องของเด็กก็จะมีทำนองสูงต่ำมากกว่าเด็กที่เกิดกับพ่อแม่ที่มีภาษาที่ไม่ใช้เสียงสูงต่ำในการสื่อความหมาย (non-tonal languages) เช่นภาษาในประเทศยุโรป

ภาษาที่ใช้เสียงสูงและต่ำในการสื่อความหมายที่ใช้ในการศึกษานี้ได้แก่ภาษาจีนและภาษาแคเมอรูน นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเสียงร้องของเด็กทารกในวันแรกของการเกิดหลายคนจากสองประเทศนี้และทำการเปรียบเทียบกับเสียงเด็กทารกร้องในประเทศเยอรมัน เสียงร้องของเด็กทารกจากประเทศแคเมอรูนจะมีความสูงและต่ำเหมือนเสียงดนตรีซึ่งคล้ายคลึกกับเสียงร้องของเด็กในประเทศจีน  แต่จะแตกต่างอย่างมากกับเสียงร้องของเด็กทารกในประเทศเยอรมันซึ่งพ่อแม่ไม่ได้ใช้ภาษาที่เสียงสูงและต่ำในการสื่อความหมาย

นักวิทยาศาสตร์กล่าวในรายงานว่าการผลการทดลองนี้สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าเด็กเริ่มเรียนภาษาตั้งแต่เวลาที่เด็กยังอยู่ในครรค์ของมารดา โดยเฉพาะช่วงสามสี่อาทิตย์ก่อนที่เด็กจะครอด และเมื่อเด็กครอดออกมาแล้วเสียงร้องจะสะท้อนเสียงภาษาพ่อแม่ อย่างไรก็ตามเด็กจะมีความสามารถที่จะเขียนภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาของพ่อแม่

 

ที่มา University of Würzburg

 

error: กด RightClick แทน