สารในกัญชาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความจำและสติปัญญาในวัยชรา

จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Bonn ประเทศเยอรมันพบว่าการใช้สารสกัดจากกัญชาในปริมาณน้อย ๆ ทุกวันช่วยเพิ่มประสิทธภาพความจำและการเรียนรู้ในหนูชรา จากผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจนักวิจัยยังมีแผนการที่จะทำการทดลองทางคลินิคกับมนุษย์ในปลายปีนี้

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองกับหนูวัยอ่อนและวัยชราโดยการให้สารประกอบเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol หรือ THC) จำนวนน้อย ๆ ทุกวันพบว่าสารจะทำลายความจำและสติปัญญาในหนูวัยอ่อน แต่ช่วยลดการเสื่อมสภาพของความจำและการเรียนรู้ในหนูวัยชรา ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine

การทดลองนี้เป็นการทดลองโดยการใช้สารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอลซึ่งเป็นหนึ่งใสารประกอบที่พบมากที่สุดที่ใบของกัญชาและเป็นสารที่ทำให้คนที่ใช้กัญชามึนเมา นักวิทยาศาสตร์ให้สารสกัดเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอลกับหนูวัย 2 เดือน 12 เดือนและ 18 เดือนเป็นเวลาหนึ่งเดือน และหนูเหล่านี้จะได้รับการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับความจำและการใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยที่จะแบ่งหนูออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับสารประกอบและไม่ได้รับ

ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอลหนูวัยอ่อนจะแก้ปัญหาได้รวดเร็วจากการทดสอบ แต่หนูชราต้องใช้ความพยายามมากกว่าและใช้เวลานานกว่า แต่ในทางกลับกันในกลุ่มที่ได้รับสารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอลความสามารถและประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของหนูวันอ่อนลดลงในขณะที่หนูชรามีประสิทธิภาพดีขึ้น และที่สำคัญคะแนนที่หนูชราได้รับจากการแก้ปัญหาใกล้เคียงกับหนูวัยอ่อนในกลุ่มที่ไม่ได้รับสารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล และเมื่อหยุดใช้สารสกัดจากกัญชาตัวนี้แล้วจะเห็นว่าหนูชรายังคงมีประสิทธิภาพของของสติปัญญาดีไปอีกหลายอาทิตย์ก่อนจะเสื่อมลง

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เชื่อว่าสารชนิดนี้จะไปกระตุ้นระบบแอนโดแคนนาบินอยด์ซึ่งเป็นตัวรับของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสรีรวิทยาหลายอย่างเช่น ความกระหาย ความรู้สึกเจ็บปวดอารมณ์ และความจำ นอกจากนั้นยังเป็นส่วนทำให้เกิดผลทางจิตจากการเสพกัญชา

การค้นพบครั้งนี้ให้ความหวังสำหรับการรักษาโรคเกี่ยวกับความเสื่อมสภาพของสมองในคนชรา เพื่อให้ได้คำตอบในสิ่งนี้นักวิทยาศาสตร์มีแผนการที่จะทำการทดลองทางคลินิคกับมนุษย์ถายในปีนี้ การทดลองนี้ยังคงเป็นการทดลองในระยะแรก ๆ แต่ที่ผ่านมามีการวิจัยเกี่ยวกับสารประกอบในกัญชาที่พบว่ามีประโยชน์หลายอย่าง และในบางประเทศได้อนุญาติให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์อย่างถูกต้องทางกฏหมาย

 

อ่าน เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้กัญชาเป็นยา


ที่มา วารสาร Nature Medicine

error: กด RightClick แทน