เครื่องดื่มใช้น้ำตาลเทียมเพิ่มความเสี่ยงหัวใจวายและภาวะสมองขาดเลือด

ผลการศึกษาวิจัยของสมาคมโรคหัวใจและสมาคมโรคภาวะสมองขาดเลือดของชาวอเมริกาได้เปิดเผยข้อสรุปว่าการดื่มเครื่องดื่มที่ใช้น้ำตาลเทียมสองแก้วขึ้นไปจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเป็นภาวะสมองขาดเลือดจากการตีบตัน หัวใจวาย และการเสียชีวิตก่อนวัยในผู้หญิงอายุมากกว่า 50 ปี

การวิจัยที่ทำก่อนหน้าที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างเครื่องดื่มใช้น้ำตาลเทียมและภาวะสมองขาดเลือด ภาวะสมองเสื่อม โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคอ้วน และกลุ่มอาการอ้วนลงพุง ซึ่งโรคเหล่านี้อาจนำไปสู่การเป็นโรคหัวใจและโรคเบาหวานได้ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้เป็นการยืนยันความเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆเหล่านี้จากการดื่มเครื่องดื่มที่ใช้นำตาลเทียม

การศึกษาวิจัยครั้งใหญ่และระยะยาวนี้เป็นการศึกษาในผู้หญิงหลังหมดประจำเดือนแล้วจำนวนกว่า 80,000 คนในประเทศอเมริกา การศึกษาเป็นการสอบถามและติดตามสุขภาพของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมเหล่านี้เป็นเวลาโดยเฉลี่ย 11.9 ปี ผู้ทำวิจัยได้กล่าวว่าการศึกษาในครั้งนี้ได้เน้นเป็นพิเศษไปที่ภาวะสมองขาดเลือดจากการตีบตัน

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่บริโภคเครื่องดื่มที่ใช้น้ำตาลเทียมสองแก้วขึ้นไปในแต่ละวันมีโอกาสเป็นภาวะสมองขาดเลือดจากการตีบตันมากกว่า 31% และ 29% มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจ และ 16% มีแนวโน้มเสียชีวิตก่อนวัยจากสาเหตุหนึ่งมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ใช้น้ำตาลเลยหรือดื่มเพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งสัปดาห์

ข้อสังเกตของการศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาด้วยการสังเกตซึ่งไม่สามารถให้สาเหตุและแสดงผลกระทบจากการใช้น้ำตาลเทียมได้ นั้นก็หมายความว่าผลการศึกษานี้ไม่สามารถเจาะจงอย่างชัดเจนได้ว่าน้ำตาลเทียมมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด นอกจากนี้มีผู้วิจารณ์บางคนกล่าวว่าผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดอยู่แล้วเนื่องจากการขาดการป้องกันทางธรรมชาติจากของผลของฮอร์โมน

อย่างไรก็ตามการดื่มหรือใช้สารเคมีที่ไม่ใช้เป็นสารทางธรรมชาติโดยตรงมากเกินไปก็เชื่อได้ว่าจะส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อร่างกายไม่มากก็น้อย และการดื่มน้ำตาลที่ได้จากธรรมชาติมากเกินไปก็เป็นรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและโรคอ้วน ดังนั้นการกินดื่มสิ่งใดๆก็ตามที่ยอมรับกันในปริมาณที่พอเหมาะพอควรน่าจะเป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกาย

 

 

error: กด RightClick แทน