การทดลองทางคลินิกเผย ยาผสมสูตรใหม่ ช่วยทำให้อายุน้อยลง

จากผลการทดลองทางคลินิกขนาดเล็กที่เสร็จสินลง นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การทำให้บุคคลมีอายุย้อนกลับหรือมีอายุน้อยลงเป็นไปได้หากได้รับยารักษาโรคเบาหวานและฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต  (หรือ growth hormones) ผสมรวมกัน

การศึกษาวิจัยขนาดเล็กนำโดย สตีฟ โฮร์วาธ นักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสได้พบว่า ยารักษาโรคเบาหวานและฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสามารถทำให้อายุของคนเราย้อนกลับไปได้ นั้นก็คือจากการทดลองนี้ทำให้อาสาสมัครมีอายุทางชีวภาพอ่อนวัยลงเฉลี่ย 2.5 ปี

ในรายงานไม่เพียงแต่กล่าวว่าอายุทางชีวภาพของผู้ร่วมการทดลองน้อยลงเท่านั้น แต่ยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้อาสาสมัครดูเหมือนจะได้รับการฟื้นฟูดีขึ้นหลังการได้รับยาผสมระหว่างฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตและยารักษาโรคเบาหวานสองชนิดรวมกัน

แม้แต่ผู้ที่ทำวิจัยเองก็ยังรู้สึกประหลาดใจกับผลลัพธ์ของการทดลองที่ได้ ซึ่งก่อนการทดลองได้หวังไว้ว่าการรักษาชนิดนี้จะชะลออายุทางชีวภาพลง แต่กลับทำให้อายุทางชีวภาพย้อนกลับลดลงไปโดยเฉลี่ยถึง 2.5 ปี อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่า การทดลองเป็นการทดลองขนาดเล็กดังนั้นต้องมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลลัพธ์ดังกล่าว

อายุทางชีวภาพ คือ การวัดอายุจริงทางชีววิทยาของบุคคลหนึ่ง โดยการวัดระดับของกระบวนการดีเอ็นเอเมทิลเลชั่น ( DNA methylation levels) ซึ่งคือกระบวนการเพิ่มสารกลุ่มเมทิลไปในโมเลกุลของดีเอ็นเอ ระดับของการเพิ่มเมทิลนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุขัยของเรา นักวิทยาศาสตร์ได้นำกระบวนการนี้มาใช้วัดอายุของคนเราได้อย่างเที่ยงตรง

ผลของการวิจัยทางคลินิกได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ the journal Aging Cell เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การทดลองได้กระทำกับผู้ชาย 9 คนที่มีอายุอยู่ระหว่าง 51 และ 65 โดยที่ทุกคนเป็นชาวผิวขาว  และการทดลองแรกเริ่มจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ต้องการศึกษาการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตเพื่อที่จะฟื้นฟูเนื้อเยื่อของต่อมไธมัส ซึ่งเป็นต่อมมีความสำคัญสำหรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงระยะเวลาการรักษานักวิจัยได้เก็บตัวอย่างเลือดจากผู้เข้าร่วมเป็นประจำ จากการทดสอบอย่างต่อเนื่องพบว่าผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการฟื้นฟูเซลล์เม็ดเลือดใหม่ทั้งในระหว่างการทดลองและหลังการทดลอง ในอาสาสมัคร 7 คนใน 9 คนพบว่าเซลล์ไขมันได้ถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อต่อมไทมัสที่สร้างใหม่ หลังจากการศึกษาเสร็จสิ้นและผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ออกมาพบว่าอายุของอาสาสมัครนั้นไม่เพียงชะลอตัวลง แต่มีอายุย้อนกลับลดลงโดยเฉลี่ย 2.5  ปี

อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาขนาดเล็กและไม่เป็นการทดลองที่มีกลุ่มตรวจสอบ แต่การศึกษาดังกล่าวให้ผลเป็นที่น่าพอใจและจะเป็นหนทางในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบยาลดอายุของคนเราได้จริงได้ในอนาคต

 

 

error: กด RightClick แทน