อียูกล่าวว่า บิทคอยน์ ยังไม่เป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจยุโรป

จากข้อมูลในรายงานล่าสุดของสหภาพยุโรป ธนาคารกลางยุโรป หรือ อีซีบี (ECB) กล่าวว่าสกุลเงินรหัสดิจิตอลเช่น บิทคอยท์ ในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินในสหภาพยุโรป  อย่างไรก็ตามธนาคารกลางฯได้แนะนำให้สภานิติบัญญัติของยุโรปบัญญัติมาตราการเดียวกันในการจัดการกับสกุลเงินรหัสดิจิตอลที่ทางอีซีบีเรียกว่า “สินทรัพย์รหัสดิจิตอล” เนื่องจากทางอีซีบีถือสกุลเงินรหัสดิจิตอลว่าเป็นเพียง “สินทรัพย์” ที่ไม่ใช้เงิน

อีซีบีได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เรียกว่า คณะทำงานด้านสกุลเงินรหัสดิจิตอล (Crypto-Task Task Force  หรือ ICA-TF) เพื่อตรวจสอบผลกระทบและผลพวงของสกุลเงินรหัสดิจิตอลที่มีต่อเศรษฐกิจยุโรป รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2019 ของคณะทำงานฯ ที่พึ่งเผยแพร์ได้รายงานในสิ่งที่น่าสนใจ

คณะทำงานฯพบว่า ในปัจจุบันขนาดของตลาด “สินทรัพย์รหัสดิจิตอล” ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจยุโรป หรือความมั่นคงทางการเงินในเขตเศรษฐกิจยุโรป สินทรัพย์รหัสดิจิตอลไม่ได้ทำหน้าที่ของเงิน และในปัจจุบันไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจที่แท้จริงและไม่มีนัยสำคัญต่อนโยบายการเงินของยุโรป

รายงานของคณะทำงานฯรายงานว่า จากการที่ยังมีร้านค้าจำนวนไม่มากที่อนุญาตให้ซื้อสินค้าและบริการด้วยบิทคอยน์ (bitcoins) ดังนั้นจะไม่มีอิทธิพลจากสินทรัพย์รหัสดิจิตอลที่โดดเด่นในการตั้งราคาสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตามได้เตือนว่าอิทธิพลดังกล่าวของสินทรัพย์รหัสดิจิตอลอาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

รายงานสรุปโดยเน้นว่า ศักยภาพของสินทรัพย์รหัสดิจิตอลอาจทำลายเศรษฐกิจยุโรปหากตลาดเติบโตขึ้น และมีการใช้สินทรัพย์รหัสดิจิตอลกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่แนะนำให้อีซีบีควรเฝ้าติดตามสถานการณ์ของสินทรัพย์รหัสดิจิตอล การรับรู้การขึ้นของราคา และพัฒนาความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นแล้ว คณะทำงานฯยังได้แนะนำอีซีบีว่า การขาดกฎระเบียนสำหรับสกุลเงินรหัสดิจิตอลที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันต้องได้รับการแก้ไข เป็นที่รู้กันว่าธนาคารกลางยุโรปไม่ได้แสดงถึงความสนใจใดๆต่อสกุลเงินรหัสดิจิตอลมาก่อน

 

 

error: กด RightClick แทน