ถนนแห่งอนาคตสามารถผลิตไฟฟ้าได้กำลังถูกสร้างขึ้นวันนี้

Solar Road3
ภาพ Christophe Petit Tesson/EPA

ถนนที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อาจจะพบเห็นบนท้องถนนทั่วไปในอนาคตอันใกล้ บริษัทวิศวะแห่งหนึ่งได้ใช้เวลาในการวิจัยประมาณ 5 ปีในการคิดค้นแผงโซล่าร์เซลล์ที่มีความแข็งแรงเพียงพอเพื่อติดตั้งบนท้องถนน และตอนนี้วิศวกรกำลังสร้างถนนเพื่อทำการทดลองผลิตไฟฟ้าจริงบนท้องถนน และคาดหวังว่าจะสามารถนำไปใช้ในเชิงพานิชภายในปี 2018

บริษัทย่อยของบริษัท Bouygues SA ในประเทศฝรั่งเศษได้ออกแบบแผงโซล่าร์เซลล์ชนิดแข็งแกร่งและทนทานซึ่งสามารถรับน้ำหนักของรถบรรทุกพวกขนาด 18 ล้อได้  และที่สำคัญแผงโซล่าร์นี้ถูกออกแบบให้ไม่ลื่น โครงสร้างของแผ่นใส่เพื่อรับแสงทำจากพลาสติกใสจำนวนหลายชนิดและหลายชั้น โดยโซล่าร์เซลล์จะเป็นชนิดเดียวกับแผ่นโซล่าร์ที่พบติดตั้งบนหลังคาบ้านทั่วไป สายไฟฟ้าจะฝังไปในพื้นถนน

Solar panels, produced by Colas SA's Wattway unit, owned by Bouygues SA, are laid onto a road in this undated handout photo released to the media on Wednesday, Nov. 23, 2016. A subsidiary of Bouygues SA has designed rugged solar panels, capable of withstand the weight of an 18-wheeler truck, that theyÕre now building into road surfaces. Source: Wattway
ที่มา Wattway

ขณะนี้ทางบริษัทกำลังทำการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนท้องถนนจริงเพื่อทำการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้า การก่อสร้างถนนมีพื้นผิวเป็นแผงโซล่าร์เซลล์กำลังถูกก่อสร้างที่ประเทศฝรั่งเศษในหมู่บ้านทอร์โร (Tourouvre) ในเมืองนอร์มันดี (Normandy) โดยที่จะมีพื้นที่รับแสงของแผงโซล่าร์เซลล์เมื่อเสร็จ  2,800 ตารางเมตร นั้นก็หมายความว่าติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนถนนที่มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร พลังงานไฟฟ้าคาดหวังที่จะได้รับจากการทดลองนี้ประมาณ 280 กิโลวัตต์ซึ่งกำลังไฟฟ้าขนาดนี้จะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับไฟตามถนนของเมืองนี้ได้เป็นเวลาหนึ่งปี ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าร์นี้จะจ่ายไปยังโครงข่ายไฟฟ้าโดยตรง

โครงการนี้ทำขึ้นเพื่อการทดลองเท่านั้นราคาของแผนโซล่าร์ชนิดทดทานนี้ยังมีราคาที่สูงมากอยู่ซึ่งตกอยู่ที่ 2,126 ดอลลาร์ต่อตารางเมตร (หรือประมาณ 75,000 บาทต่อตารางเมตร) ราคานีัจะรวมค่าติดตั้งและระบบควบคุมและดูแล ทางบริษัทคาดหวังว่าราคาของแผงโซล่าร์จะตกลงมาเทียบเท่ากับโซล่าร์ทั่วไปในปี 2020

ราคาที่ยังสูงมากเราคงต้องรอไปอีกหลายปีเพื่อให้ราคาตกลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นจากแสงแดดหรือพลังลมจะเป็นอนาคตของการผลิตกำลังไฟฟ้าของโลก จากการรณรงค์และสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันและก่อให้เกิดโรคร้อนในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในแทบยุโรปทำให้รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมกันมากจากระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และบริษัทผลิตรถยนต์หลายแห่งได้พัฒนาอย่างรีบเร่งเพื่อนำรถไฟฟ้มาแข่งขันในตลาดที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก

 

อ่านเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานทดแทน


 

ที่มา Bloomberg

 

error: กด RightClick แทน