ยุโรปพัฒนาจรวดนำกลับมาใช้ใหม่ แข่งสเปซเอ็กซ์

ภาพโดย RETALT

เมื่อเดือนที่แล้วคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกมาเปิดเผยโครงการพัฒนาจรวดส่งยานอวกาศที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยกล่าวว่าปัจจุบันยุโรปขาดเทคโนโลยีดังกล่าวและล่าหลังบริษัทของอเมริกาอย่างบริษัทเช่นบริษัทสเปซเอ็กซ์ซึ่งมีจรวดฟัลคอน 9 ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากการส่งยานอวกาศ

คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดสรรเงินทุนจำนวน 3 ล้านยูโล(หรือประมาณ 100 ล้านบาท)ให้กับบริษัท DLR ซึ่งเป็นบริษัทด้านอวกาศของเยอรมันและอีกห้าบริษัทเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการนำจรวดส่งยานอวกาศกลับมาใช้ใหม่

โครงการ RETro propulsion Assisted Landing Technology – RETALT หรือ รีทอลต์ คือเทคโนโลยีช่วยการลงจอดด้วยเครื่องยนต์สวนกลับ นั้นก็คือจรวดที่ใช้ในการส่งยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศจะมีเครื่องยนต์ขนาดเล็กติดตั้งอยู่เพื่อใช้ในการจรวดกลับลงมาจอดจอดบนพื้นโลกในแนวดิ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการส่งยานอวกาศแล้ว เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในจรวดท่อนแรกของฟัลคอน 9 ของบริษัทสเปซเอ็กซ์ที่สามารถขับเคลื่อนกลับลงมาจอดบนพื้นโลกได้

การพัฒนาการนำจรวดกลับมาลงจอดในแนวดิ่งเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ของบริษัทสเปซเอ็กซ์ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2013 ซึ่งในกรณีของฟัลคอน 9 บริษัทสเปซเอ็กซ์ออกแบบให้จรวดที่มีเครื่องยนต์จรวดเมอร์ลิน(Merlin)กลับมาจุดชนวนทำงานอีกครั้งหลังจากภารกิจส่งยานอวกาศเสร็จสินซึ่งจะค่อยๆผลักดันจรวดกลับสู่พื้นโลกในแนวดิ่ง และจรวดพร้อมเครื่องยนต์สามารถนำกลับมาใช้ในการส่งยานอวกาศได้อีก 2 – 3 ครั้ง

ภาพโดย RETALT

ก่อนหน้านี้ทางบริษัทอวกาศของยุโรปเชื่อว่าการนำจรวดกลับมาใช้ใหม่จะไม่มีประโยชน์สำหรับการส่งจรวดเพียง 5 -10 ครั้งต่อปี เนื่องจากโรงงานสร้างจรวดของยุโรปจะไม่สามารถอยู่ได้หากต้องสร้างจรวดเพียงหนึ่งลำต่อปีแทนการสร้าง 5 -10 ลำต่อปี

แต่จากการออกมาประกาศของโครงการรีทอลต์ได้แสดงให้เห็นว่าทัศนคติที่มีต่อการนำจรวดกลับมาใช้ใหม่ได้เปลี่ยนไป เหตุผลหนึ่งอาจเป็นได้ว่าทางยุโรปได้เห็นความสำเร็จของบริษัทสเปซเอ็กซ์ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งจรวดได้เป็นอย่างมหาศาลเพราะการนำจรวดและเครื่องยนต์กลับมาใช้ใหม่ได้

วิศวกรของบริษัทอวกาศยุโรปจะทำงานพัฒนาสร้างจรวดในแนวคิดสองแบบ แนวคิดแรกคือการเลียนแบบการทำงานของจรวดฟัลคอน 9 ที่เป็นจรวดสองท่อน โดยใช้เครื่องยนต์จรวด วัลเคน (Vulcain 2) ที่ได้รับการดัดแปลงจำนวนเจ็ดเครื่องยนต์ในการช่วยขับเคลื่อนจรวดกลับมาลงจอดในแนวดิ่ง และแนวคิดที่สองจะพัฒนาจรวดท่อนเดียวที่มีลักษณะคล้ายกับจรวดโรตัน (Roton rocket) ที่ยุโรปพัฒนาเมื่อ 20 ปีก่อน

นอกจากยุโรปแล้วยังมีบริษัทเอกชนของสหรัฐฯและบริษัทอวกาศของประจีนหลายแห่งที่กำลังศึกษาแนวคิดการนำจรวดกลับมาใช้ใหม่เพื่อการแข่งขันในเรื่องต้นทุนการส่งจรวด

 

 

 

error: กด RightClick แทน