องค์การอวกาศยุโรปพบวิธีการผลิตออกซิเจนจากดินบนดวงจันทร์

ภาพวาดจินตนการ ฐานมนุษย์บนดวงจันทร์ ภาพโดย ESA/P. Carril

องค์การอวกาศยุโรป (ESA) ได้ออกมาประกาศว่า นักวิทยาศาสตร์ของตนค้นพบวิธีการผลิตออกซิเจนจากดินบนดวงจันทร์ จากการตรวจสอบของตัวอย่างดินที่เก็บได้มาจากดวงจันทร์พบว่ามีปริมาณออกซิเจน 40 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์เมื่อคิดตามน้ำหนัก

องค์การอวกาศยุโรปไม่เพียงแต่ออกมาประกาศการค้นพบวิธีการผลิตออกซิเจนจากดินบนดวงจันทร์เท่านั้น แต่ยังได้ประกาศเปิดตัวโรงผลิตออกซิเจนต้นแบบ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีแห่งยุโรปในประเทศเนเธอร์แลนด์

ในคำแถลงการณ์องค์การอวกาศยุโรปกล่าวว่า “ความสามารถในการผลิตออกซิเจนจากแหล่งที่พบบนดวงจันทร์จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์ในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งสำหรับการหายใจและการผลิตเชื้อเพลิงจรวดบนดวงจันทร์ได้เอง”

ภาพทางซ้าย ดินบนดวงจันทร์ ทางขวาคือ ผลพรอยได้หลังจากออกซิเจนถูกแยกกออกแล้ว ภาพโดย Beth Lomax – University of Glasgow/ ESA

ระบบต้นแบบของโรงผลิตออกซิเจนเป็นการทดลองผลิตออกซิเจนจากดินที่ทำจำลองขึ้นเหมือนดินที่พบบนดวงจันทร์(ยังไม่ได้ใช้ดินจากดวงจันทร์จริง ๆ ) โดยที่นักวิทยาศาสตร์ผสมดินจำลองนี้กับเกลือแคลเซียมคลอไรด์เหลว จากนั้นนักวิทยาศาสตร์จะให้ความร้อนกับส่วนผสมดังกล่าวที่ความร้อนสูงถึง 950 องศาเซลเซียสจนออกซเจนถูกปลดปล่อยออกมา​ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า อิเล็กโทรไลซิสของเกลือหลอมเหลว

กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสนี้จะผลิตโลหะผสมเป็นผลพลอยได้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่า พวกเขากำลังตรวจสอบการนำประโยชน์โลหะผสมจากผลพลอยได้ว่าจะใช้บนดวงจันทร์ได้อย่างไรและใช้ได้กับอะไรบ้าง นอกจากนั้นทีมของนักวิทยาศาสตร์กำลังออกแบบโรงงานนำร่องที่สามารถนำไปใช้บนดวงจันทร์ได้จริงให้แล้วเสร็จภายในช่วงกลางปี 2020

การแข่งขันในการส่งมนุษย์กลับไปยังดวงจันทร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งเราจะเห็นจากองค์การต่าง ๆ เช่น องค์นาซ่า องค์การอวกาศยุโรป และองค์การอวกาศจีน และประเทศอื่น ๆ ได้ออกมาประกาศแผนการของตนที่จะส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ภายในมีกี่ปีข้างหน้า

การใช้ทรัพยากรบนดวงจันทร์ที่มีอยู่เองเพื่อผลิตสิ่งที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับการตั้งฐานมนุษย์บนดวงจันทร์นั้นมีความสำคัญยิ่ง และสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งคือ ออกซิเจน ซึ่งออกซเจนไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการหายใจ แต่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งจำเป็นอื่น ๆ  โดยเฉพาะอย่างเป็นส่วนผสมที่สำคัญสำหรับการผลิตเชื้อเพลิง

โรงงานผลิตออกซเจนจากดินบนดวงจันทร์ขององค์การยุโรปเป็นแนวคิดที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้มากสำหรับการตั้งฐานถาวรของมนุษย์บนดวงจันทร์

 

 

error: กด RightClick แทน