นักโบราณเปิดเผยภาพใบหน้าหญิงไทยยุคดึกดำบรรพ์

ภาพใบหน้าสร้างจากซากโครงกระดูกที่พบในถ้ำลอด ภาพโดย Hayes, Shoocongdej et al./Antiquity

นักโบราณคดีได้สร้างภาพใบหน้าจากซากกระดูกโบราณของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยขุดขึ้นมาจากที่ราบสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย

ซากกระดูกของหญิงคนนี้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเมื่อ 13,600 ปีที่แล้วซึ่งอยู่ในยุคพลายสโตซีน โดยที่ซากกระดูกถูกขุดพบในถ้ำลอดอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในขณะเสียชีวิตเธอมีอายุระหว่าง 25 และ 35 ปีและมีส่วนสูงระหว่าง 1.48 และ 1.56 เมตร

จากอายุของซากกระดูกและสถานที่ที่พบนักโบราณคดีเชื่อว่าเธอเป็นลูกหลานของกลุ่มของมนุษย์กลุ่มแรกที่ตั้งถิ่นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อมูลการค้นพบในครั้งนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร journal Antiquity

นักโบราณคดีได้ใช้ข้อมูลจากซากกระดูกของหญิงคนนี้เพื่อทำการสร้างรูปใบหน้าของเธอเป็นครั้งแรก โดยการวัดขนาดโครงสร้างกระดูก และศรีษะของเธอ ร่วมด้วยกับการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลขนาดของศรีษะ ผิว และเนื้อเยื่ออ่อนบนใบหน้าจากประชากรทั่วโลกเพื่อการการสร้างรูปใบหน้าในครั้งนี้

ภาพโครงกระดูกที่พบในถ้ำลอด ภาพโดย Hayes, Shoocongdej et al./Antiquity

ซูซาน เฮส์ จากมหาวิทยาลัย University of Wollongong ประเทศออสเตรเลียให้สัมภาษณ์ผ่านทาง IBTimes ว่าการประมาณใบหน้าของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องที่ยาก เพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างภาพของใบหน้าไม่ลำเอียงไปในประชากรกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเธอและเพื่อนร่วมงานได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากประชากรเชื่อชาติในประเทศต่างๆ และทวีปต่างๆ ทั่วโลก

ในการประมาณการสร้างใบหน้าในครั้งนี้ทีมงานได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อเยื่ออ่อน และข้อมูลการวัดกะโหลกศีรษะจากตัวอย่างของประชากรทั่วโลก และไม่ได้ใช้วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นิยมกันในการสร้างใบหน้า เพราะพวกเขาเชื่อว่าจะได้ใบหน้าที่เที่ยงตรงกว่าไม่ลำเอียงไปในทางกลุ่มประชากรในพื้นที่ปัจจุบัน

ภาพใบหน้าที่ได้แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของหญิงคนนี้ ซึ่งอาจจะไม่เหมือนตัวจริงเลยที่เดียว เนื่องจากการสร้างภาพใบหน้าใช้ข้อมูลเฉลี่ยที่มีอยู่ที่อาจจะทำให้ได้ภาพของใบหน้าผู้หญิงคนนี้ดูแตกต่างออกไปจากใบหน้าจริงของเธอก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ตามจะให้ความใกล้เคียงว่าเธอมีหน้าตามีรูปลักษณ์อย่างไร

 

 

error: กด RightClick แทน