โดรนให้บริการอินเทอร์เน็ตของเฟสบุ๊ค

ที่มา Facebooks
ที่มา Facebook

เฟสบุ๊คมีผู้ใช้รายเดือนมากกว่า 1,500 ล้านคนทั่วโลกและมีร้ายได้ในปี 2015 กว่า 17 พันล้านดอลลาร์ (เกือบ ๆ 6 แสนล้านบาท)  แต่จำนวนนั้นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับ Mark Zuckerberg เขามีความต้องการที่จะนำอินเตอร์เนตไปยังพื้นที่ ๆ อินเทอร์เน็ตยังครอบคุมไปไม่ถึง โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญแม้แต่สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไปไม่ถึงในหลายพื้นที่ทั่วโลก

เฟสบุ๊คต้องมีความพยายามที่จะนำอินเทอร์เน็ตเข้าไปสู้คนอีก 4,000 ล้านคนที่ยังอยู่ในพื้นที่ ๆยังไม่มีอินเทอร์เน็ต Zuckerberg ได้จัดตั้งโครงการ Internet.org เพื่อที่จะนำอินเทอร์เน็ตไปสู่พื้นที่มีประชากรคนจนของโลก

หนึ่งในโครงการของเฟสบุ๊คเพื่อนำอินเทอร์เน็ตไปสู่พื้นที่ยากจนก็คือการใช้โดรน(Drone) ในการถ่ายทอดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลจากสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดรนคือเครื่องหรือพาหนะที่บินได้ที่ไม่มีคนขับ โดรนของเฟสบุ๊คมีชื่อว่า Aquila เป็นคำมาจากภาษาลาตินหมายความว่านกอินทรีย์และเป็นชื่อของหมูดาวทางเหนือของท้องฟ้า

ที่มา Facebooks
ที่มา Facebook

โดรนอินเทอร์เน็ตจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดโดยบินด้วยพลังแสงอาทิตย์ตอนกลางวันและใช้พลังจากแบตตารี่ตอนกลางคืน โดยทำการชาร์จแบตตารี่จากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวัน แผ่นการของเฟสบุ๊คก็คือจะมีโดรนอินเทอร์เน็ตบินอยู่บนท้องฟ้าพร้อมกันหลายลำครอบคุมพื้นที่ ๆ จะให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยที่สัญญาณจากภาคพื้นดินที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะส่งและรับสัญญาณจากโดรนอินเทอร์เน็ตด้วยเคลื่อนวิทยุ

โดรนอินเทอร์เน็ตจะถ่ายทอดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี้ไปยังโดรนตัวอื่นจนไปถึงบริเวณสถานีใหญ่ซึ่งจะส่งและรับสัญญาณโดยเคลื่อนวิทยุ การถ่ายทอดสัญญาณระหว่างโดรนจะใช้การสื่อสารด้วยเลเซอร์ (free space laser communications)ซึ่งให้ความเร็วสูงกว่า การพัฒนาโดรนอินเทอร์เน็ตของเฟสบุ๊คยังไม่เสร็จสิ่นสมบูรณ์และยังมีการพัฒนาอยู่ต่อเนี่อง

ที่มา Facebooks
ที่มา Facebook

โดรนอินเทอร์เน็ตทำด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้มีน้ำหนักเบาประมาณ 450 กิโลกรัม โดยที่ 50% ของน้ำหนักของมันคือน้ำหนักของแบตเตอรี่ ขนาดของปีกจะยาวกว่าเครื่องบิน Boeing 737 นั้นก็คือมากกว่า 34 เมตร พลังงานจะใช้ประมาณ 5 kw ที่ระดับนิ่ง โดยจะบินที่ความสูงกว่า 18 กิโลเมตร เครื่องบินพานิชโดยทั่วไปบินที่ระดับความสูง 10-12 กิโลเมตร และจะใช้เวลาบินให้บริการอยู่ประมาณ 90 วันก่อนลงมาทำการซ่อมบำรุง การควบคุมโดรนจะทำจากพากพื้นดิน แต่โดรนจะบินด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2016 เฟสบุ๊คได้ทดสอบการบินเป็นครั้งแรกซึ่งสำเร็จผลที่ตั้งไว้ การบินทดสอบในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะใช้เวลาบิน 30 นาที่แต่เนื้องจากการบินเป็นไปได้ด้วยดีพวกเขาก็เลยเพิ่มการบินเป็น 96 นาทีเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาได้ดีขึ้นและแก้ไขในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์

ที่มา Facebooks
ที่มา Facebook

จากนี้คงจะใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่าที่จะเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตในสถานที่ห่างไกลและยากจน มีบริษัทคู่แข่งที่มีแผ่นการเหมือนกันที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เหล่านี้เช่นกัน บริษัท Google ซี่งใช้เทคโนโลยี่ที่ต่างจากของเฟสบุ๊ค โดยพวกเขาใช้บอลลูนเหมืนกับบอลลูนที่ใช้วัดสภาวะอากาศซึ่งได้ดำเนินมาไกลกว่าเฟสบุ๊ค ได้เปิดการทดสอบให้บริการในประเทศนิวซีแลนด์เมื่อปีที่แล้ว ทางทีมงานจะนำเสนอต่อไป

 

 

 

 

error: กด RightClick แทน