FDA อนุมัติยาใหม่ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือเอฟดีเอ (FDA) ได้อนุมัติยารักษาโรคมะเร็งเต้านมที่มีชื่อทางการค้าว่า แคดไซลา (Kadcyla) หรือซึ่อสามัญ อะดู-แทรสทูซูมับ เอมทานซีน (ado-trastuzumab emtansine) ผลิตโดยบริษัทจีเนนเทค (Genentech) สำหรับใช้ในการรักษาเสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นชนิดตรวจพบเฮอ2 (HER2-positive)

โรคมะเร็งเต้านมชนิดตรวจพบเฮอ2 (HER2-positive) คือโรคมะเร็งเต้านมชนิดที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจพบมีโปรตีนที่เรียกว่า ตัวรับปัจจัยการเจริญเติบโตของผิวหนังชั้นนอกของมนุษย์ 2 (human epidermal growth factor receptor 2 หรือ (HER2) ซึ่งเป็นสารโปรตีนส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ราวหนึ่งในห้าของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมจะมีเซลล์มะเร็งที่มียีนกลายพันธุ์ซึ่งผลิตโปรตีน เฮอ2 ออกมามากกว่าปกติ และโรคมะเร็งที่มีเซลล์มะเร็งชนิดนี้จะเป็นเซลล์มะเร็งที่ร้ายแรงกว่าเซลล์มะเร็งเต้านมทั่วไป

การอนุมัติของเอฟดีเอเกิดขึ้นหลังจากผลสำเร็จในการทดลองทางคลินิกของการใช้ยาแคดไซลารักษาเสริมในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นชนิดตรวจพบเฮอ2 จำนวน 1486 คนก่อนหน้านี้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าฤกธิ์ของยา แคดไซลา ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเสริมด้วยยาแทรสทูซูมับ (trastuzumab ) โดยหลังจาก 3 ปี 88.3% ของผู้ป่วยที่ได้รับยาแคดไซลาไม่ได้กับมามีมะเร็ง เมื่อมาเปรียเทียบกับแทรสทูซูมับที่  77.0%

อาการข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการใช้ยาแคดไซลาได้แก่ เหนื่อยล้า คลื่นไส้  ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวดข้อ เป็นต้น

 

 

error: กด RightClick แทน