FDA อนุมัติวัคซีนโรคไข้เลือดออกเป็นครั้งแรก แต่จำกัดการใช้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา หรือเอฟดีเอ ได้อนุมัติวัคซีนโรคไข้เลือดออกเป็นครั้งแรก แต่การอนุมัติครั้งนี้มีข้อจำกัดในการใช้ที่สำคัญเนื่องจากวัคซีนดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงของความรุนแรงของโรคให้กับผู้ได้รับวัคซีนบางคน

บริษัทผลิตยาของประเทศฝรั่งเศส ซาโนฟีปาสเตอร์ ได้ใช้เวลาถึง 20 ปีกับเงินทุนประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 63,840 ล้านบาท)เพื่อที่จะพัฒนาวัคซีนโรคไข้เลือดออกนี้ที่มีชื่อว่า เด็งวาเซีย (Dengvaxia) บริษัทได้ทำการทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีเด็กมากกว่า 30,000 คนทั่วโลกเข้าร่วม และเผยแพร่ผลงานการทดลองทางคลินิกในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ที่มีชื่อเสียง

ก่อนการอนุมัติของเอฟดีเอในครั้งนี้จริงๆแล้วซาโนฟีปาสเตอร์ได้ขายยาเด็งวาเซียในบางประเทศมาตั้งแต่ปี 2015 แต่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นในปี 2017 ที่ประเทศฟิลิปปินส์จนต้องถูกถอนใบอนุญาตจากการที่มีเด็กผู้ได้รับวัคซีนบางรายมีอาการของโรครุนแรงกว่าปกติและบางรายถึงกับเสียชีวิต

ทางบริษัทผู้ผลิตพบว่า หากบุคคลที่ไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อนและได้รับการฉีดวัคซีนและต่อมาภายหลังได้รับการติดเชื้อโรคไข้เลือดวัคซีนที่ฉีดไปก่อนหน้านี้อาจทำให้บุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากกว่าปกติ

ดังนั้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมทางเอฟดีเอจึงได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนได้แต่มีข้อจำกัดที่ว่าวัคซีนจะใช้ได้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 9 ถึง 16 ปีอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีโรคไข้เลือดระบาด และที่สำคัญบุคคลนั้นเคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อนที่ได้รับการตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการเท่านั้น จากข้อกำหนดของเอฟดีเอทำให้วัคซีนนี้ไม่สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลาย

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายโดยยุงลาย จากข้อมูลของซีดีซีมีประชากรของโลกมากกว่าหนึ่งในสามอาศัยอยู่ในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก ทางซีดีซีได้ประมาณไว้ว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกประมาณ 400 ล้านคนทั่วโลก และมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงถึง 5,00,000 รายซึ่งในจำนวนนั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประมาณ 20,000 คนทั่วโลก

 

 

error: กด RightClick แทน