FDA อนุมัติใช้ยารักษาเอชไอวี แบบฉีดเดือนละครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา หรือที่รู้จักกันในชื่อ เอฟดีเอ (FDA) ได้อนุมัติยาใช้รวมกันแบบฉีดรายเดือนออกฤทธิ์นานครั้งแรกสำหรับรักษาโรคติดเชื่อไวรัสเอชไอวี ซึ่งสามารถใช้แทนยาเม็ดแบบกินประจำวันเพื่อควบคุมการติดเชื้อไวรัสเอดส์ในปัจจุบันได้

การอนุมัติของเอฟดีเอเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยาฉีดที่ใช้ร่วมกันระหว่างยา 2 ชนิด ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า คาเบนูวา (Cabenuva) ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาการติดเชื่อไวรัสเอชไอวีง่ายขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องกินยาทุก ๆ วันและหลาย ๆ ครั้งต่อวันเหมือนยารักษาปัจจุบัน แต่จะได้รับการฉีดหนึ่งครั้งทุก ๆ เดือนแทน

ยา Cabenuva เป็นยาใช้ร่วมกันระหว่างยา ริลพีวิรีน (rilpivirine) ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า เอดูรันท์ (Edurant) ผลิตโดยบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และยา แคบอตกราเวียร์ (cabotegravir) จากบริษัทวีวีเฮลธ์แคร์ (ViiV Healthcare) ผู้ป่วยจะได้รับการยาสองชนิดนี้โดยการฉีดแยกกันหนึ่งครั้งต่อเดือน ข้อสังเกตการให้ยาทุก ๆ สองเดือนกำลังทำการทดลองอยู่

เอฟดีเอของสหรัฐฯอนุมัติให้ใช้ยา Cabenuva ได้ในผู้ใหญ่ที่มีเชื่อไวรัสเอชไอวีอยู่ในระดับต่ำจากรักษาโรคเอชไอวีแบบกินในปัจจุบัน และไม่ได้แสดงอาการดื้อยาต่อยาทั้งสองชนิดนี้ นอกจากนั้นเอฟดีเอยังได้อนุมัติยา cabotegravir และยา rilpivarine ชนิดเม็ดด้วย โดยที่ผู้ป่วยจะต้องใช้ยาชนิดเม็ดสองชนิดนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ยาชนิดฉีดเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ยาร่วมสองชนิดนี้ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง

 

 

error: กด RightClick แทน