FDA อนุมัติการใช้วัคซีน HPV สำหรับผู้ใหญ่อายุ 27 ถึง 45

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐฯหรือที่รู้จักกันในนามเอฟดีเอได้อนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวีที่ชื่อว่าวัคซีนการ์ดาซิล 9 (Gardasil 9) สำหรับใช้กับทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 27 ถึง 45 ปีหลังจากก่อนหน้านี้ได้อนุมัติวัคซีนตัวนี้สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 9 ถึง 26 ปีไปแล้ว

คำแนะนำของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐฯหรือรู้จักในนามซีดีซีที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อนหน้าการประกาศของเอฟดีเอในครั้งนี้ได้แนะนำให้มีการฉีดวัคซีนเอชพีวีในเด็กผู้ชายและเด็กหญิงเมื่อมีอายุ 11 ถึง 12 ปี แต่วัคซีนสามารถให้กับเด็กได้ตั้งแต่อายุ 9 ปี และหากได้รับวัคซีนก่อนอายุ 15 ปีทั้งชายและหญิงควรได้รับวัคซีนเอชพีวีสองเข็ม โดยที่วัคซีนเข็มที่สองควรได้รับ 6 ถึง 12 เดือนหลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว

และถ้าบางคนพลาดการได้รับวัคซีนในช่วงอายุ 11 ถึง 12 ปีทางซีดีซีได้แนะนำให้ผู้หญิงช่วงอายุ 15 ถึง 26 และผู้ชายช่วงอายุ 15 ถึง 21 ควรได้รับวัคซีนทั้งหมดสามเข็ม โดยที่เข็มที่สองควรได้รับ 1 ถึง 2 เดือนหลังจากเข็มแรก และรอ 6 เดือนก่อนได้รับเข็มสุดท้าย

ทางซีดีซียังไม่ได้ออกคำแนะนำในการให้วัคซีนสำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 27 ถึง 45 เนื่องจากวัคซีนดังกล่าวพึ่งจะได้รับอนุมัติสำหรับช่วงอายุนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งคงต้องรอข้อมูลจากซีดีซีในการแจ้งคำแนะนำในการใช้วัคซีนต่อไป

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสองในผู้หญิงทั่วโลก มีจำนวนประมาณ 266,000 รายที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกและมีผู้ป่วยใหม่ประมาณ 528,000 ในปี 2012 ในจำนวนผู้เสียชีวิตมีจำนวนถึง 84% ที่เป็นผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า

ในประเทศที่พัฒนาแล้วเองเช่นในประเทศในสหภาพยุโรปโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งชนิดที่มีผลกระทบกับผู้หญิงอายุระหว่าง 15 ถึง 44 ปี และในแต่ละปีมีผู้ป่วยใหม่ที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกจะมีประมาณ 33,000 รายและใน 15,000 รายจะเสียชีวิตในแต่ละปี

ส่วนมากแล้วการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีจะหายไปเองโดยไม่ต้องทำการรักษา แต่บางครั้งเชื้อไวรัสจะยังคงติดเชื้ออยู่ และนั้นอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งช่องคลอดในผู้หญิงได้ หรือโรคมะเร็งในอวัยวะเพศในผู้ชาย นอกจากนั้นอาจทำให้เกิดหูดที่อวัยวะเพศโรคมะเร็งทวารหนักและมะเร็งศีรษะและลำคอในทั้งชายและหญิงได้

วัคซีนการ์ดาซิล 9 (Gardasil 9) จะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีได้ 9 ชนิด (ได้แก่ชนิด 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58) ซึ่งเป็นชนิดที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดโรคต่างๆเป็นส่วนใหญ่ วัคซีนการ์ดาซิล 9 ได้รับการอนุมัติจาก FDA ครั้งแรกในปี 2014 ในตอนนั้นวัคซีนเวอร์ชั่นเก่าสามารถป้องกันไวรัสเอชพีวีได้เพียง 4 ชนิดเท่านั้น

 


ที่มาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐฯ

 

error: กด RightClick แทน