FDA ออกเตือนผู้หญิงห้ามใช้อาหารเสริมที่มีส่วนผสม วินโปซีทีน

คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ เอฟดีเอ ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับส่วนผสมในอาหารเสริมที่มีชื่อว่า วินโปซีทีน (vinpocetine) อาจทำให้เกิดการแท้งบุตรหรือเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้

วินโปซีทีน (vinpocetine) เป็นสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นซึ่งส่วนมากใช้เป็นส่วนผสมกับสารอื่น ๆ  วินโปซีทีนมีลักษณะคล้ายกับสารที่พบในพืช วินกาไมเนอร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสารที่นิยมผสมในอาหารเสริมต่างๆ และได้รับการโฆษณาทางการตลาดว่า ช่วยในการลดน้ำหนัก เสริมพลัง และบำรุงสมองและความจำ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ทำการตรวจสอบข้อมูลจากโครงการพิษวิทยาของสถาบันสุขภาพแห่งชาติพบว่า วินโปซีทีน ทำให้น้ำหนักของทารกในครรภ์ลดลง และเพิ่มโอกาสในการแท้งจากการทดลองสัตว์ทดลอง

ระดับของวินโปซีทีนที่วัดได้ในสัตว์ตั้งครรภ์มีระดับเท่าๆกับระดับที่ได้รับรายงานในคนหลังจากรับประทานวินโปซีทีนเพียงครั้งเดียว ดังนั้นเชื่อได้ว่าหญิงตั้งครรภ์อาจได้รับผลข้างเคียงจาก วินโปซีทีน เช่นเดียวกับในสัตว์ทดลอง

การตรวจสอบทางพิษวิทยาพบว่า ในผลิตภัณฑ์จำนวนมากส่วนผสมของวินโปซีทีนที่พบจะแตกต่างจากที่ระบุไว้บนฉลาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับสารในปริมาณสูงกว่า

เอฟดีเอได้ออกคำแนะนำให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์ และเพิ่มคำเตือนห้ามหญิงตั้งครรภ์และผู้หญิงที่อาจตั้งครรภ์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมวินโปซีทีน

 

 

error: กด RightClick แทน