พบวิธีขัดขวางกระบวนการแพร่พันธุ์ของไวรัสเอชไอวี

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินได้พัฒนาวิธีการใหม่ที่สามารถกำจัดเชื้อเอชไอวี (HIV) โดยการขัดขวางกลไกการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

เชื้อไวรัสเอชไอวีเป็นเชื้อไวรัสที่เข้าไปติดเชื้อในเซลล์ของภูมิคุ้มกันของมนุษย์ และเมื่อเข้าไปภายในเซลล์แล้วเชื้อไวรัสเอชไอวีจะเจริญเติบโตโดยการแบ่งเซลล์ขึ้นภายในเซลล์นั้น นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินได้ค้นพบว่ากระบวนการที่ไวรัสเอชไอวีใช้ในการเข้าไปแพร่พันธุ์ภายในเซลล์ของภูมิคุ้มกันของมนุษย์ได้อย่างไร

นักวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อไวรัสเอชไอวีเข้าสู่เซลล์ของภูมิคุ้มกันแล้วอาร์เอ็นเอ (RNA) ของไวรัสจะออกจากเชื้อไวรัสเข้าไปแพร่กระจายไปทั่วทุกหนทุกแห่งอย่างรวดเร็วและจับกับทุกส่วนภายในเซลล์ของภูมิคุ้มกัน หลังจากนั้นอาร์เอ็นเอของไวรัสจะเชื่อมต่อกับโปรตีนที่เรียกว่า Gag และไปติดฝังอยู่ที่เนื้อเยื่อของพนังเซลล์เพื่อสร้างไวรัสตัวใหม่ และไวรัสตัวใหม่จะถูกปล่อยจากเซลล์ที่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อไปติดเซลล์ของภูมิคุ้มกันอื่นๆ

การเรียนรู้กระบวนการของอาร์เอ็นเอภายในเซลล์ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถหาวิธีที่จะขัดขวางกระบวนการผลิตไวรัสเอชไอวีภายในเซลล์ของภูมิคุ้มกันได้ โดยที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าสามารถหาวิธีที่จะเชื่อมต่อกับโมเลกุลของอาร์เอ็นเอในบริเวณอื่นของเซลล์เพื่อหลีกเลี่ยงอาร์เอ็นเอของไวรัสไม่ให้ไปเชื่อมต่อกับโปรตีน Gag เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อกับโปรตีน Gag ไวรัสใหม่ก็ไม่สามารถผลิตขึ้นได้

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการขัดขวางการผลิตไวรัสใหม่ด้วยวิธีนี้อย่างเดียวอาจจะไม่สามารถกำจัดไวรัสให้หมดไปได้ แต่เมื่อรวมความคิดในการขัดขวางการผลิตไวรัสกับการใช้ยาต้านไวรัสหลายชนิดรวมกันที่ใช้กันในปัจจุบันจะทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้การรักษาเชื้อไวรัสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ถึงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยในขั้นตอนต้นๆ แต่การที่นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกระบวนการของไวรัสที่เข้าไปในเซลล์ของภูมิคุ้มกันและมีความคิดที่จะสามารถทำการขัดขวางกระบวนการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากในการวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต และนั้นจะเป็นหนทางไปสู่การรักษาให้หายขาดได้

นักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าจากการค้นพบครั้งนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการรักษาและป้องกันการดื้อยาของไวรัสชนิดอื่นๆ ด้วย การวิจัยเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอสไอวีได้มีการทำการวิจัยกันอย่างต่อเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เราหวังว่าวันหนึ่งหนึ่งในการวิจัยนั้นจะนำไปสู่การรักษาโรคไวรัสเอชไอวีให้หายขาดได้ในอนาคต

ผลของการค้นพบในครั้งนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร  Journal of Virology

 

อ่านเรื่องราวอื่นๆ เกี่ยวกับการวิจัยรักษาโรคไวรัสเอชไอวี


 

ที่มา University of Wisconsin School of Medicine and Public Health และ Journal of Virology

 

error: กด RightClick แทน