ผลการทดลองรักษาโรคอ้วนด้วยการปลูกถ่ายอุจจาระในมนุษย์ครั้งแรก

นักวิจัยจากบริกแฮมและโรงพยาบาลสตรีในบอสตันได้ออกมารายงานผลการทดลองทางคลินิกเบื้องต้นสำหรับการทดลองรักษาโรคอ้วนด้วยการปลูกถ่ายไมโครไบโอตาผ่านทางอุจจาระในมนุษย์ครั้งแรก รายงานเบื้องต้นนี้ชี้ให้เห็นว่า การรักษาล้มเหลวในการทำให้ผู้ป่วยมีน้ำหนักลดลงจากความพยายามในการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนความยากอาหารด้วยการแนะนำไมโครไบโอตาของผู้บริจากที่ไม่อ้วนไปในผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วน อย่างไรก็ตามนักวิจัยประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไมโครไบโอตาไปยังผู้ป่วยโรคอ้วนได้

การวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ได้พบว่าไมโครไบโอมซึ่งคือจีโนมของจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์สามารถส่งผลกระทบต่อเมทาบอลิซึม(หรือกระบวนการเผาผลาญทางเคมี)ภายในร่างกายของเรา นอกเหนือจากนั้นการศึกษาทดลองในหนูพบว่าการปลูกถ่ายอุจจาระตจากหนูผอมไปยังหนูอ้วนสามารถเปลี่ยนเมทาบอลิซึมให้กับหนูที่เป็นโรคอ้วนได้ ซึ่งหมายความว่าหลังจากการปลูกถ่ายอุจจาระทำให้หนูอ้วนผอมลง

การทดลองทางคลินิกในครั้งนี้มีอาสาสมัครที่เป็นโรคอ้วนแต่มีสุขภาพดีจำนวน 22 คน โดยที่อาสาสมัครได้ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งจะได้รับแคปซูลปลูกถ่ายโอนอุจาระจากผู้บริจากที่มีสุขภาพดีและไม่อ้วนจริง อีกกลุ่มหนึ่งจะได้รับแคปซูลหลอก

ผลการทดลองในมนุษย์ล้มเหลวซึ่งแตกต่างกับการทดลองที่ประสบความสำเร็จในหนู นอกจากการตรวจประเมินทางกายภาพโดยการบันทึกน้ำหนักของอาสาสมัครแล้ว นักวิจัยยังตรวจสอบฮอร์โมนที่เรียกว่า GLP1 ซึ่งเป็นฮอร์โมนของความยากอาหาร โดยที่ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ที่ผ่านไปของการทดลองนักวิจัยไม่พบการเปลี่ยนแปลงในระดับฮอร์โมน GLP1 ในอาสาสมัครคนใดเลย

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลา 12 สัปดาห์ของการทดลองความหลากหลายของจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ได้รับการถ่ายโอนอุจจาระจริงได้เปลี่ยนแปลงไปคล้ายคลึงกับของผู้บริจาคอุจจาระมากขึ้น และกรดน้ำดีชนิดหนึ่งได้ลดลงไป

ผลการวิจัยสมบูรณ์ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ โผลการวิจัยเบื้องต้นนี้จะถูกนำเสนอในการประชุมที่ซานดิเอโกในปลายเดือนนี้ นักวิจัยยังคงมีความเชื่อในการถ่ายโอนอุจจาระเพื่อรักษาโรคอ้วนอยู่ และกล่าวว่าผลลัพธ์ที่ได้ในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจว่าไมโครไบโอมสามารถส่งผลต่อโรคอ้วนได้อย่างไร

 

 

error: กด RightClick แทน