ยารักษามะเร็งชนิดใหม่ผ่านการทดลองระยะแรกกับมนุษย์

การทดลองทางคลินิกครั้งแรกของยาตัวใหม่ที่มีชื่อว่าบีเอ็กซ์คิว-350 (BXQ-350) ซึ่งเป็นยาที่มุ่งเน้นในการทำลายเฉพาะก้อนเนื้อมะเร็งได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้ว การทดลองทางคลินิกในระยะ 1A กับมนุษย์ครั้งแรกได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีกับการทดลองในสัตว์

ยาบีเอ็กซ์คิว-350 ก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นฤทธิ์ยาในการทดลองกับสัตว์ ซึ่งยาจะเข้าไปผูกมัดเกาะติดกับผนังของเซลล์มะเร็งและหลังจากนั้นจะทำให้เซลล์มะเร็งตายไป นอกจากนั้นและที่สำคัญยาชนิดนี้ไม่ทำลายเซลล์ดีอื่นๆเหมือนกับการใช้ยาคีโม ตัวยาบีเอ็กซ์คิว-350 ประกอบด้วยโปรตีนของมนุษย์ที่เรียกว่า SapC และไขมันของมนุษย์เรียกว่า DOPS โดยทั้งสังเคราะห์ขึ้นมา

ยาบีเอ็กซ์คิว-350 เป็นยาที่ผลิตโดยบริษัทผลิตยาน้องใหม่คือ Bexion Pharmaceuticals ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งเน้นการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร์หลาย

การทดลองทางคลินิกระยะแรกสุดจะเรียกว่า 1A ซึ่งจะเป็นการศึกษาความปลอดภัยและผลข้างเคียงของการใช้ของยาบีเอ็กซ์คิว-350 กับมนุษย์ ในระยะต่อไปจะเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นไปในฤทธิ์ของยาในการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งในประเทศอเมริกาจะต้องดำเนินไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ

ผลการทดลองเบื้องต้นของการทดลองทางคลินิกในครั้งนี้ได้เปิดเผยโดยบริษัทแสดงให้เห็นถึงความหวังของยารักษาโรคมะเร็งใหม่นี้ จากการได้รับยาไป 113 วันผู้ป่วยได้ตอบสนองดีต่อการรักษา อย่างไรก็ตามผลการทดลองเป็นทางการจะต้องรอไปอีกระยะหนึ่ง

ยาบีเอ็กซ์คิว-350 กำลังเป็นยาที่พูดถึงกันมากที่สุดตัวหนึ่งในเรื่องการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งถ้าได้ผลจะเป็นการรักษาที่ดีกว่าการรักษาด้วยการให้คีโม เพราะจะไม่ทำลายเซลล์ที่ดีอื่นๆของร่างกาย แต่บริษัทผูผลิตยาเป็นบริษัทใหม่ซึ่งจะต้องการเงินทุนอีกจำนวนมากเพื่อที่จะสามารถดำเนินการในการทดลองทางคลินิกระยะต่อๆไปได้

 

 

error: กด RightClick แทน