นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จขั้นต้นในการทำให้อวัยวะหมูใช้ในมนุษย์ได้

ลูกหมูไร้ไวรัส ภาพโดย eGenesis

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากเมืองเคมบริดจ์ในรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาหมูที่มีอวัยวะและเนื้อเยื่ออื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมสามารถนำไปปลูกถ่ายในมนุษย์ได้สำเร็จเป็นก้าวแรก

ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถใช้อวัยวะของหมูปลูกถ่ายในมนุษย์ได้ก็คือการมีเชื้อไวรัสซ่อนอยู่ในพันธุกรรมของหมู ซึ่งเชื้อไวรัสเหล่านี้สามารถแพร่กระจายติดเชื้อในมนุษน์ที่ทำให้เป็นอันตรายได้ จากการตรวจสอบพบว่ามีรีโทรไวรัสในหมู (หรือ PERVs – porcine endogenous retroviruses) จำนวน 25 ชนิดที่ซ่อนอยู่ การทดลองผสมเซลล์ของมนุษย์และสุกรเข้าด้วยกันแสดงให้เห็นว่าไวรัสเหล่านี้สามารถเข้าสู่เนื้อเยื่อของมนุษย์ได้

ในการวิจัยครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยีการแก้ไขพันธุกรรมคริสเปอร์เพื่อลบไวรัสที่มีอยู่ในพันธุกรรมของหมูทั้งหมด 25 ชนิดออกไป การทดลองได้แสดงถึงความสำเร็จในการกำจัดไวรัสดังกล่าวออกจากหมู 37 ตัว ซึ่งทำให้ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญหนึ่งสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะสุกรในมนุษย์หมดไป ทีมของนักวิทยาศาสต์เป็นทีมจากบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชื่อว่า eGenesis ได้ตีพิมพ์ผลงานการวิจัยเมื่อวันพฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2017 ในวารสารทางวิชาการ the journal Science

การทำการลบไวรัสออกจากพันธุกรรมของสุกรเริ่มต้นที่การกำจัดไวรัสทั้งหมดออกจากเซลล์ผิวหนังของหมูในหลอดทดลองด้วยการใช้เทคนิกคริสเปอร์ หลังจากนั้นใช้เทคนิกการทำโคลนนิ่งในใส่สารพันธุกรรมจากเซลล์เหล่านั้นที่ไม่มีไวรัสเข้าไปในไข่ของหมูเพื่อปฏิสนธิสร้างตัวอ่อน ก่อนที่จะฉีดกลับไปในครรภ์ของแม่หมูตัวหนึ่งเพื่อทำการตั้งครรภ์ตามปกติ เมื่อครบกำหนดมีลูกหมูที่แข็งแรงและปราศจากไวรัสจำนวน 37 ตัวคลอดออกมาสำเร็จ

ภาพแสดงถึงปัญหาและการแก้ไขของบริษัท eGenesis

ถึงแม้ว่าความสำเร็จอันนี้ยังไม่สามารถนำอวัยวะของหมูเหล่านี้ไปใช้ในมนุษย์ได้โดยตรง แต่เป็นความสำเร็จของก้าวแรกที่สำคัญในการใช้อวัยวะของหมูปลูกถ่ายในมนุษย์ได้ในอนาคต อวัยวะของหมูจะเป็นความหวังของผู้ป่วยจำนวนมากที่กำลังรอการบริจากอวัยวะเพราะอวัยวะของหมูมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของอวัยวะของมนุษย์เรามาก นอกจากนั้นสามารถเพราะเลี้ยงเป็นจำนวนมาก

ขั้นตอนต่อไปซึ่งกำลังที่จะเริ่มขึ้นคือการที่นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ให้ผลที่แน่นอนและเชื่อถือได้ หลังจากนั้นจะต้องทำการวิจัยและแก้ไขปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งนั้นก็คือการตอบรับของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ถึงแม้ว่าการใช้อวัยวะบริจากจากมนุษย์ด้วยกันเองการไม่ยอมรับอวัยวะเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะต้องทำการแก้ไขดัดแปลงอวัยวะของหมูเพื่อทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ยอมรับมันได้

ผลการทดลองในครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีมาก ๆ สำหรับอนาคตของการรักษาโรคของมนุษย์

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ the journal Science

 

error: กด RightClick แทน