กินน้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหอบหืดในเด็ก

fish-oil-capsules

รับประทานน้ำมันปลาระหว่างการตั้งครรภ์ช่วยลดการเป็นโรคหอบหืด (asthma) ในเด็กจาการทดลองทางคลินิกกับผู้หญิงตั้งครรภ์จำนวน 695 คน

รับประทานน้ำมันปลาจะได้รับกรดไขมันสูงมากกว่าการรับประทานอาหารประเภทอื่นถึง 15 ถึง 20 ข้อมูลจากการรับประทางอาหารโดยเฉลี่ยของประเทศตะวันตก การทดลองกระทำเพื่อทดสอบประโยชน์ของน้ำมันปลาระหว่างการตั้งครรภ์ การทดลองนี้กระทำโดยการให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำมันปลากับกับผู้หญิงตั้งครรภ์จำนวน 695 คนสามเดือนก่อนการคลอด

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าน้ำมันปลาสามารถทำให้ลดการเสี่ยงของเด็กจากการเป็นโรคหอบหืดถึงหนึ่งในสาม โดยที่เพียง 16.9 เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่แม่รับประทานน้ำมันปลาได้เป็นโรคหอบหืด เปรียบเทียบกับผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับน้ำมันปลาหลอกมีเด็กเป็นโรคหอบหืดถึง 23.7 เปอร์เซ็นต์หลังจากสามขวบ นั้นก็หมายถึงน้ำมันปลาช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหอบหืดของเด็กลดลงถึง 30.7 เปอร์เซ็นต์

ผลการทดลองครั้งนี้ตีพิ่มพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2016 ซึ่งนำโดย Dr. Hans Bisgaard จากมหาวิทยาลัย University of Copenhagen จากประเทศเดนมาร์ก

ถึงแม้ว่าจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าน้ำมันปลาสามารถลดความเสี่ยงนักวิทยาศาสตร์ยังไม่พร้อมที่จะแนะนำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์รับประทานอาหารเสริมประเภทนี้ เพราะนักวิทยาศาสตร์จะต้องทำการทดลองซ้ำและทดลองในการให้น้ำมันปลาในผู้หญิงตั้งครรภ์ระยะแรก ๆ ด้วยและให้ทดลองการให้ขนาดต่าง ๆ แต่ในการทดลองในครั้งนี้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้รับ 2.4 กรัมต่อวันซึ่งมีค่าประมาณ 15 ถึง 20 เท่าจากการรับประทานอาหารปกติ

การทดลองในครั้งนี้ยังรายงานว่าการใช้น้ำมันปลาเป็นอาหารเสริมในผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ได้ก่อให้เกิดผลข้างเคียงแต่อย่างใด ดังนั้นถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้แนะนำอย่างเป็นทางการ การรับประทานน้ำมันปลาเป็นอาหารเสริม หรือ แม้กระทั้งรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยน้ำปลาจะเป็นสิ่งดีต่อรางกายของแม่และเด็ก ปัจจุบันมีจำนวนของคนที่เป็นโรคหอบหืดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมลพิษที่มนุษย์ทำขึ้นมาโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมือง

 


 

ที่มา New England Journal of Medicine

 

error: กด RightClick แทน