นักวิทยาศาสตร์เรียกความทรงจำที่เลือนหายไปกลับมาได้

โดยการกระตุ้นเซลล์ประสาทส่วนเฉพาะที่ในสมองของหนู นักวิจัยพิสูจน์ให้เห็นว่าความทรงจำในวัยวัยทารกสามารถเรียกคืนกลับมาได้ และความจำในวัยแรกเกิดนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่ยากที่จะเข้าถึง

หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกับมนุษย์ที่สูญเสียความทรงจำในช่วงเวลาตอนเป็นทารกเช่นกัน แต่นักวิจัยพบว่าความทรงจำเหล่านี้ไม่ได้สูญหายไปไหนและสามารถเรียกคืนกลับออกมาได้ การค้นพบนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางชีววิทยา Current Biology.

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าชีวิตในวัยทารกจะทิ้งร่องรอยความจำไว้นานแม้ว่าความทรงจำจะไม่สามารถเรียกออกมาได้ตามธรรมชาติ ที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้พยายามที่จะเข้าใจว่าทำไมมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆและรวมถึงหนูมีกลไกทางความทรงจำเหมือนกันที่ว่าความทรงจำในวัยทารกได้สูญหายไปเมื่อเราโตขึ้น

นักวิจัยต้องการรู้ว่าความทรงจำที่หายไปเหล่านี้เกิดจากกลไกการจัดเก็บข้อมูลในความทรงจำที่ทำอย่างไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการเรียกความทรงจำกลับมาอย่างไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นักจิตวิทยาพอล แฟรงค์แลนด์และเพื่อนร่วมงานของเขาพยายามที่จะค้นหาระบบกลไกการทำงานของความทรงจำในหนู นักวิจัยสร้างความจำของหนูโดยใส่หนู่ในกล่องใบหนึ่งและใช้ไฟฟ้าช็อตที่ขาของหนู สำหรับหนูโตเมื่อนักวิจัยนำหนูกลับไปในกล่องนั้นหนูจะแข็งตัวเพราะจำได้ว่าเมื่ออยู่ในกล่องนี้จะได้รับไฟฟ้าช็อต ส่วนหนูทารกไม่สามารถจดจำการช็อตของไฟฟ้าที่ขาหลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งวัน

หลังจากนั้นนักวิจัยได้ใช้แสงเลเซอร์เพื่อที่จะกระตุ้นเซลล์ประสาทในส่วนหนึ่งของฮิปโปแคมปัสที่ถูกทำวิศกรรมมาให้ไวต่อแสง และเมื่อนำหนูทารกเหล่านี้ไปในกล่องขณะที่แสงเลเซอร์เปิดไว้ความทรงจำของหนูเกี่ยวกับไฟฟ้าช็อตครั้งแรกตอนเป็นทารกได้กลับมาซึ่งนักวิจัยสามารถกระตุ้นความจำของหนูเหล่านี้กลับมาจนกระทั้งหนูโตเต็มวัย

นักวิจัยกลุ่มนี้ก่อนหน้าได้ศึกษาพบเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความทรงจำในวัยทารกหายไปนั้นก็คือเมื่อหนูโตขึ้นสมองของหนูได้เพิ่มเซลล์ประสาทใหม่ในส่วนของฮิปโปแคมปัสแทนที่เซลล์ประสาทส่วนที่เป็นรหัสความจำเกา อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหนูโตเต็มวัยสามารถนำความทรงจำวัยทารกกลับมาเมื่อได้รับการกระทุนในส่วนของฮิปโปแคมปัส

นักวิจัยกล่าวว่าในมนุษย์ระบบความจำมีความซับซ้อนกว่าหนูมาก ดังนั้นเราไม่อาจสรุปได้ว่าการกระตุ้นในลักษณะเดียวกันจะให้ผลเหมือนการทดลองในสมองของหนู อย่างไรก็ตามการทดลองนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำความศึกษาเข้าใจสมองของมนุษย์ได้

 

 

error: กด RightClick แทน