พบป่าดึกดำบรรพ์ยุคดีโวเนียนอายุ 386 ล้านปีในนิวยอร์ก

รากของต้นไม้ยุคดีโวเนียน ภาพโดย CHARLES VER STRAETEN

นักบรรพชีวินวิทยาได้ค้นพบระบบรากของต้นไม้ดึกดำบรรพ์จากยุคดีโวเนียนอายุ 386 ล้านปีในเหมืองหินทรายแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองไคโรรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งถือว่าเป็นป่าดึกดำพรรพ์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาและของโลก

ผลงานวิจัยการค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร the journal Current Biology และได้บรรยายให้เห็นว่าป่าดึกดำบรรพ์ปกคลุมพื้นที่อย่างน้อย 3,000 ตารางเมตร และมีอายุหนึ่งถึงสองล้านปีมากกว่าป่าดึกดำบรรพ์ดีโวเนียนเคยพบก่อนหน้านี้ที่เมืองกิลโบอาในรัฐนิวยอร์กเช่นกัน ห่างจากสถานที่พบในเมืองไคโรไปประมาณ 40 กม.

ยุคดีโวเนียนเป็นยุคที่พืชเริ่มวิวัฒนาการจนมีใบไม้และรากสมบูรณ์ และเป็นยุคที่ป่าไม้เริ่มปรากฏขึ้นบนโลก การปรากฏขึ้นของป่าไม้บนโลกเป็นผลทำให้ระบบนิเวศบนพื้นผิวโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกก่อนหน้านี้ และป่าดึกดำบรรพ์ที่พบในเมืองไคโรแสดงให้เห็นถึงป่าไม้ที่มีระบบรากอย่างน้อยสามชนิด

ระบบรากชนิดแรกเชื่อว่าเป็นรากของต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายต้นปาร์มที่เรียกว่า อีโอสเปอร์มาทอปเตอรีส (Eospermatopteris) ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พบครั้งแรกในป่าดึกดำบรรพ์เมืองกิลโบอา ต้นอีโอสเปอร์มาทอปเตอรีสจะมีรากที่ค่อนข้างพื้นฐานเหมือนกับรากของวัชพืชที่ชอบเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เนื่องจากรากแผ่ขยายไปไม่ไกลมากดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าต้นไม้เหล่านี้จะมีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งหรือสองปีก่อนที่จะตายลงและถูกแทนที่ด้วยรากของต้นไม้ชนิดอื่น ๆ ที่จะครอบคลุมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

นักบรรพชีวินวิทยายังพบหลักฐานของต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า อาร์คีออปเตอรีส (Archaeopteris) ถึงแม้ว่าต้นไม้ชนิดนี้จะมีระบบการสืบพันธุ์เหมือนต้นเฟิร์นที่ปล่อยสปอร์ไปในอากาศแทนการสร้างเมล็ดพืช แต่ต้นอาร์คีออปเตอรีสเป็นพืชชนิดแรกที่นักบรรพชีวินวิทยาเชื่อว่ามีใบและเป็นพืชที่มีการก่อตัวของเยื่อไม้ทุติยภูมิ(เซลล์ของเยื่อไม้ที่ทำให้ลำต้นใหญ่ขึ้น)

นอกจากนั้นนักบรรพชีวินวิทยาพบระบบรากของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า เลปิดโอเดนดรอน (Lepidodendron) ซึ่งคือต้นไม้ดึกดำบรรพ์ชนิดที่เชื่อกันก่อนหน้านี้ว่ามีอยู่ในยุคหลังยุคดีโวเนียนเท่านั้น จากข้อมูลในงานวิจัยป่าดึกดำบรรพ์ไคโรตายลง เนื่องจากน้ำท้วมเพราะพบซากฟอสซิลของปลาจำนวนมากที่ปรากฏในบริเวณเดียวกัน

 

 

error: กด RightClick แทน