เซลล์ดัดแปลงพันธุกรรมช่วยหลั่งอินซูลินแทนการฉีด

injection

ในอนาคตอันใกล้เราอาจจะเห็นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งพาการฉีดอินซูลินไม่ต้องฉีดอินซูลินอีกแล้ว เพราะนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองเซลล์ดัดแปลงพันธุกรรมให้ผลิตอินซูลินตามต้องการได้สำเร็จในหนูทดลอง

การรักษาด้วยเซลล์ดัดแปลงพันธุกรรมได้ถูกพัฒนานำโดยมาร์ตินฟูซเซนนิกเกอร์ (Martin Fussenegger) นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย ETH university ในบาเซิลประเทศสวิสเซอร์แลนด์ แสดงให้เห็นว่าวันหนึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่จำเป็นต้องฉีดอินซูลินเลยในการทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดปกติ การรักษากระทำโดยการฝังแคปซูนที่บรรจุเซลล์ดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งสามารถผลิตอินซูลินได้ตามต้องการ แคปซูนที่บรรจุเซลล์ดัดแปลงนี้จะถูกฝังไปใต้ผิวหนังของผู้ป่วยและมันจะหลั่งอินซูลินอัตโนมัติเมื่อร่างกายต้องการ จากการทดลองในหนูที่เป็นโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติได้ถึงหลายอาทิตย์

นักวิทยาศาสตร์หวังที่จะได้รับใบอนุญาติทำการทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยโรคเบาหวานภายในสองปี และถ้าสำเร็จการรักษาด้วยวิธีฝังเซลล์ดัดแปลงพันธุกรรมใต้ผิวหนังก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สองที่ต้องฉีดอินซูลิน นักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวอีกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้จะได้รับการฝังเซลล์ดัดแปลงพันธุกรรมสามครั้งต่อปี การรักษาโรคเบาหวานด้วยวิธีฉีดเป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพเมื่อรักษาด้วยวิธีนี้เป็นเวลานานจะทำให้เกิดผลข้างเคียงทำให้เกิดความเสียหายต่อ ตา เส้นประสาท และหัวใจ

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่นที่ผ่านมาเคยพยายามทำการทดลองคล้าย ๆ กันโดยการใช้เซลล์ของตับอ่อนเพื่อฝังใต้ผิวหนังและผลิตอินซูลิน แต่การทดลองไม่ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าตับอ่อนตามธรรมชาติมีหน้าที่ในการผลิตอินซูลิน แต่ทีมนักวิทยาศาสตร์นำโดยมาร์ตินฟูซเซนนิกเกอร์ได้ใช้เซลล์ของไตจากตัวอ่อนมีชื่อว่าเซลล์เฮค (HEK) มาทำการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงหน้าที่ให้เหมือนกับตับอ่อน ภายในแคปซูนจะมีเซลล์ดัดแปลงพันธุกรรมด้วยกันสองชนิดคือ ชนิดแรกเพื่อตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือด และชนิดที่สองมีหน้าที่หลั่ง อินซูลินเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเกินระดับที่กำหนด

การทดลองนี้ได้ลงผลการทดลองในวารสารทางวิชาการ Science นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภายในปี 2040 ประชากรโลกหนึ่งในสิบคนจะได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะน้ำตาลในเลือดที่ไม่ปกติ ประชากรของโลกกำลังติดอาหารที่มีรสชาติหวาน และบริโภคอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแหล่งของน้ำตาลอีกชนิดหนึ่งเป็นจำนวนมาก รวมด้วยกับการออกกำลังกายที่น้อยลงจึงเป็นผลทำให้ประชากรโลกเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะน้ำตาลในเลือดกันมากขึ้น

 


 

ที่มา Science ผ่าน the guardian

 

error: กด RightClick แทน