รัฐสภาเยอรมันอนุญาตเพศที่สามในสูติบัตร

รัฐสภาเยอรมันในวัน 14 ธ.ค. 2018 ได้อนุมัติกฎหมายที่อนุญาตให้สามสามารถเลือกจดบันทึกเพศที่สามในสูติบัตรสำหรับผู้ที่เกิดมามีเพศกำกวมซึ่งคือไม่ได้เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอย่างชัดเจน

รัฐสภาเยอรมันได้ผ่านกฎหมายอนุญาตให้เด็กที่เกิดมามีลักษณะทั้งสองเพศคือไม่ได้เป็นทั้งเพศหญิงหรือเพศชายอย่างเดียวสามารถเลือกจดบันทึกในสูติบัตรว่าเป็นเพศ “หลากหลาย” การออกกฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับคำตัดสินของศาลในเดือนพฤศจิกายนปี 2017 ที่กล่าวว่า กฎระเบียบในปัจจุบันที่เกี่ยวกับสถานะของบุคคลนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้คนที่มีลักษณะทั้งสองเพศ

ภาวะเพศกำกวมคือความผิดปกติของบุคคลคนหนึ่งที่เกิดมามีลักษณะทางเพศ(เช่น อวัยวะเพศหรือโครโมโซม)จากทั้งสองเพศนั้นคือจากทั้งเพศหญิงและเพศชาย จากข้อมูลของสหประชาชาติพบว่าระหว่างมีประชากรโลกประมาณ  0.05 ถึง 1.7 เปอร์เซ็นต์ที่มีภาวะความไม่ชัดเจนทางเพศดังกล่าว

ตั้งแต่ปี 2013 ประเทศเยอรมันได้อนุญาตให้เด็กที่เกิดมามีลักษณะทั้งสองเพศสามารถเว้นว่างช่องเพศในสูติบัตรได้จนกว่าเด็กจะโตขึ้นและเลือกเพศที่ต้องการ แต่กฎหมายใหม่ที่พึ่งอนุมัติจากรัฐสภาจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบังคับให้บุคคลที่มีลักษณะทั้งสองเพศต้องเลือกเพศหญิงและเพศชายอย่างใดอย่างหนึ่งอีกต่อไป

 


ภาพโดย the creative commons

 

 

error: กด RightClick แทน