ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นมากกว่าที่คาดคิด และไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่หนักที่สุด

พื้นที่น้ำท่วมจากการคำนวณใหม่ ภาพโดย Google Earth ข้อมูลจาก Nature Communications

การศึกษาวิจัยใหม่ของนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ผู้คนนับร้อยล้านคนทั่วโลกกำลังเสี่ยงต่อการสูญเสียบ้านเรือนเนื่องจากพื้นที่เมืองกำลังจมอยู่ใต้ทะเลจากการที่น้ำทะเลกำลังสูงขึ้นภายในอีกสามทศวรรษข้างหน้า

ผลกการศึกษาวิจัยซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในวารสาร Nature Communications แสดงให้เห็นว่าประชากรโลกจำนวนมากในพื้นที่ชายฝั่งทะเลมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมสูงกว่าที่เคยคาดคิดกันไว้ก่อนหน้านี้ และผลการวิจัยใหม่เป็นผลมาจากใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสร้างแบบจำลองการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล

จากผลของการจำลองระดับน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ นักวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า ระดับน้ำทะเลทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 0.6 เมตรจนถึง 2.1 เมตรภายในช่วงเวลาของศตวรรษที่ 21 (ศตวรรษปัจจุบัน)  และภายในปี 2050 พื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรประมาณ 300 ล้านคนโดยเฉลี่ยจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเลในช่วงเวลาของน้ำท่วมประจำปีตามชายฝั่ง นั้นก็หมายความว่า ประชากรโลกจะประสบอุทกภัยครั้งใหญ่อย่างน้อยปีละครั้ง และภายในปี 2100 พื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากร 200 ล้านคนจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเลของช่วงเวลาน้ำขึ้นอย่างถาวรซึ่งทำให้พื้นที่เหล่านั้นไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้

ผลการคำนวณใหม่ให้ผลต่างจากการคำนวณขององค์การนาซ่าก่อนหน้านี้อย่างมาก ความแตกต่างของผลการคำนวณเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่ชายฝั่งของประเทศในเอเชียซึ่งถือว่าเป็นที่ตั้งของประชากรส่วนใหญ่ของโลก ตัวเลขของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากน้ำท่วมประจำปีภายในปี 2050 เพิ่มขึ้นมากกว่าแปดเท่าในประเทศบังคลาเทศ เจ็ดเท่าในอินเดีย สามเท่าในจีน และที่น่าตกใจสิบสองเท่าในประเทศไทย

ภัยคุกคามจากน้ำท่วมประจำปีได้เริ่มส่งผลกระทบให้เห็นบางแล้ว ประเทศอินโดนีเซียรัฐบาลเพิ่งประกาศแผนการย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตา เนื่องจากได้รับผลกระทบหนักจากน้ำท่วมประจำปีมากขึ้น ตัวเลขใหม่แสดงให้เห็นว่าประชากร 23 ล้านคนมีความเสี่ยงในอินโดนีเซีย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประมาณการก่อนหน้าขององค์การนาซ่าที่ 5 ล้านคน

ผู้ทำวิจัยกล่าวว่า ผลของการคำนวณนั้นอาจเป็นตัวเลขที่คิดในแง่ค่อนข้างดี เนื่องจากเป็นการคำนวณที่อยู่บนพื้นฐานที่ว่าประเทศทั่วโลกลดปริมาณการปล่อยแก๊ซเรือนกระจกเป็นไปตามสัญญาที่ทำไว้ภายใต้ข้อตกลงปารีส อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาหลายประเทศแสดงให้เห็นว่ายังคงไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ทำไว้

นอกจากนั้นประเทศอุตสาหกรรมมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯได้ประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสไปแล้ว ผู้วิจัยกล่าวว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดประชากรโลกมากถึง 640 ล้านคนที่อาจถูกคุกคามภายในปี 2100

 

 

error: กด RightClick แทน