เชื้อแบคทีเรียสาเหตุของอาการอาหารเป็นพิษถูกทำให้เปล่งแสงโดยเชื้อไวรัส

ecoli

เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษคือเชื้อแบคทีเรียอีโคไล O157:H7  ( E. coli O157:H7) การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่รวดเร็วมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ในปัจจุบันการตรวจสอบทำในห้องแลปแต่มีขบวนการที่ต้องใช้เวลา  ทีมของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Purdue University สามารถลดเวลาในการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียโดยการทำให้มันเปล่งแสงและมองเห็นด้วยตาเปล่าในที่มืด

ทีมของนักวิทยาศาสตร์ใช้เชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า NanoLuc ไปทำให้ติดเชื้อในแบคทีเรียอีโคไล และเมื่อแบคทีเรียอีโคไลติดเชื้อไวรัสก็จะผลิตเอนไซม์ที่ทำให้อีโคไลเปล่งแสงออกมาซึ่งขบวนการนี้จะใช้เวลาน้อยกว่าขบวนการค้นหาแบคทีเรียในปัจจุบันอย่างมาก

โดยปกติการตรวจสอบและค้นหาเชื้ออีโคไลที่ต้องใช้เวลาเพราะเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับเชื้อแบคทีเรียที่มีจำนวนน้อยได้ดังนั้นจึงต้องใช้ขบวนการที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียเพิ่มจำนวนก่อน และขบวนการทำให้เชื้อแบคทีเรียเพิ่มจำนวน (enrichment process) นี้ต้องใช้เวลา นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าพวกเขาสามารถตรวจหาเชื้อในแบคทีเรียอีโคไลถึงแม้ว่ามีจำนวนแบคทีเรียจำนวนเพียงสี่ตัวและใช้เวลาเพียงแปดชั่วโมง  ขบวนการนี้ยังมีราคาถูกว่าขบวนกานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอีกด้วย

เชื้ออีโคไลมีด้วยกันหลายสายพันธ์ุส่วนใหญ่จะไม่ทำอันตราย แต่บางสายพันธุ์เช่นสายพันธุ์ O157:H7 ถ้าเข้าสู่ระบบย่อนอาหารเพียง 10 ตัวก็จะเป็นสาเหตุทำให้ป่วยหนัก และการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในปัจจุบันไม่สามารถตรวจจับจากตัวอย่างที่มีเชื้อจำนวนน้อยได้ซึ่งต้องใช้ขบวนการการเพิ่มจำนวนก่อน ด้วยวิธีใหม่ที่ค้นพบนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสองค้นหาแบคทีเรียก่อนที่ขบวนการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียจะเสร็จลง

นักวิทยาศาสตร์กล่าวอีกว่าการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้จะให้ความแม่นยำสูงเพราะเชื้อไวรัส NanoLuc ไม่สามารถเปล่งแสงด้วยตัวเองได้ และไวรัสชนิดนี้จะติดเชื้อในแบคทีเรียอีโคไล O157:H7 เท่านั้น พวกเขากล่าวอีกว่าวิธีนี้สามารถที่จะพัฒนาในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ เช่น ซัลโมเนลลา (Salmonella)

 


 

ที่มา The nature ผ่าน มหาวิทยาลัย Purdue University

error: กด RightClick แทน