ยุงลายดัดแปลงแก้ไขทางพันธุกรรมต่อสู่ซิก้าไวรัส

OX513A

ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังทำงานหนักเพื่อคิดค้นวิจัยในการผลิตวัคซีนออกมาให้เร็วที่สุดในการต่อสู่กับไวรัสซิก้าที่กำลังระบาดในหลายประเทศ นักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งได้ทำการวิจัยเพื่อกำจัดหรือควบคุมพาหะนำโรคนี้โดยตรงนั้นคือยุงลาย และเมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2016 ทางองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติการใช้ยุงลายที่มีการดัดแปลงแก้ไขทางพันธุกรรมเพื่อไปกำจัดและควบคุมยุงลายที่เป็นสาเหตุของซิก้าไวรัส

บริษัทที่ได้รับการอนุมัติคือบริษัท Oxitec โดยที่บริษัทนี้จะทำการทดลองปล่อยยุงลายที่มีการดัดแปลงแก้ไขทางพันธุกรรมในเมืองเกาะเล็กๆชื่อ Key Haven ในฟลอริดาคีย์ เดือนพฤศจิกายนนี้ประชากรของเมืองจำนวนประมาณ 52,000 คนจะทำประชามติเพื่อที่จะออกเสียงว่าจะอนุญาติให้ทำการทดลองนี้ได้หรือไม่ มีประชากรส่วนหนึ่งที่มีความเกรงกลัวกับการทดลองนี้

florida keys

ทางบริษัท Oxitec จะผลิตยุงลายตัวผู้ที่มีการดัดแปลงแก้ไขทางพันธุกรรมที่บริษัทให้ชื่อว่า OX513A เพื่อไปผสมพันธุ์กับยุงลายตัวเมียในพื้นที่ โดยปกติเฉพาะยุงตัวเมียเท่านั้นที่กัดส่วนยุงตัวผู้จะไม่กัดดังนั้นยุงที่ปล่อยไปนี้จะไม่ทำให้เป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงตัวเมียผสมพันธุ์กับยุงตัวผู้ที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรมจะทำให้ลูกยุงที่เกิดมาตายก่อนที่จะสามารถนำพาเชื้อโรคได้ ด้วยวิธีนี้ประชากรของยุงลายในพื้นที่ก็จะลดน้อยลง

ทางบริษัทยังไม่แน่ใจว่าจะปลอยยุง OX513A จำนวนกี่ตัวแต่คิดว่าจะอยู่ที่ 20 -100 ตัวต่อประชากรในพื้นที่นั้นซึ่งประมาณ 1 – 5 ล้านตัว บริษัทได้ทำการทดลองนี้มาก่อนที่ประเทศปานามาบราซิลและเกาะเคย์แมนซึ่งได้ผลดีช่วยลดประชากรของยุงลายได้ถึง 90 เปอร์เซนท์ ทางบริษัทกำลังทำการขอทำการทดลองในประเทศศรีลังกาและอินเดียอีกด้วย

ยุงลายที่ปล่อย OX513A จะมีเครื่องหมายที่เป็นสีสะท้อนแสงซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเพื่อใช้ในการควบคุมประชากรของยุงลาย ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายทางบริษัทไม่ได้เปิดเผย แต่มีผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ได้ประมาณการว่าค่าใช้จ่ายจะไม่น้อยกว่า 10 เซนท์ต่อยุงหนึ่งตัว ดังนั้นราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนยุงที่จะปล่อยไป

การควบคุมประชากรของยุงให้น้อยลงจะเป็นสิ่งดีต่อผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เสียงน้ัน ๆ ยุงลายไม่ได้เป็นยุงที่เป็นพาหะไวรัสซิก้าอย่างเดียวแต่เป็นสาเหตุของโรคร้ายหลายโรคในเขตร้อนเช่น โรคไข้เลือดออก ไข้เหลือง  ไข้ West Nile fever, chikungunya, eastern equine encephalitis เป็นต้น

 

error: กด RightClick แทน