คลื่นแรงโน้มถ่วงเป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แห่งปี 2016

gravitational waves

วารสาร Science magazine ประกาศให้การค้นพบคลื่นแรงโน้มถ่วง (gravitational waves) เป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2016 การประกาศในครั้งนี้ได้ประกาศหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์สังเกตคลื่นแรงโน้มถ่วง ไลโก (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory หรือ LIGO) ได้รับรางวัลหลายรางวัลทางวิทยาศาสตร์

ในปี 1915 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้ทำนายว่าการชนกันของวัตถุมหึมาในอวกาศจะทำให้เกิดลูกคลื่นในอวกาศและเวลา และลูกคลื่นในอวกาศและเวลานี้เรียกว่าคลื่นแรงโน้มถ่วง และไอน์สไตน์ยังบอกอีกว่าสามารถตรวจจับคลื่นแรงโน้มถ่วงได้บนโลก การทำนายคลื่นแรงโน้มถ่วงมาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ของแรงโน้มถ่วงของวัตถุในอวกาศรวมถึงโลกด้วยที่ว่าวัตถุใด ๆ ปรากฏในอวกาศทำให้เกิดการการเบี่ยงเบนของอวกาศและเวลา การชนกันของวัตถุมหึมาในอวกาศจะทำให้คลื่นแรงโน้มถ่วงนี้เบี่ยงเบนอวกาศและเวลาเป็นลูกคลื่น ลูกคลื่นในอวกาศและเวลาเปรียบได้เหมือนกับพื้นผ้าที่มีการย่นเป็นลูกคลื่นและกระจายออกไปทั่วจักรวาล

ร้อยกว่าปีหลังจากที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้ทำนายคลื่นแรงโน้มถ่วงกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ไลโก(LIGO) ได้ยืนยันการทำนายนี้เมื่อไลโกได้ตรวจจับคลื่นของการชนกันของหลุมดำสองหลุมที่อยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทาง 1.3 พันล้านปีแสง โดยที่หลุมดำมีมวลรวมกันมากกว่าโลก 62 เท่า และการค้นพบและยืนยันคลื่นแรงโน้มถ่วงนี้เองที่ทาง Science magazine ประกาศให้เป็นการค้นพบแห่งปี 2016

การค้นพบครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการยืนยันทฤษฎีของไอน์สไตน์ แต่เป็นการเปิดประตูสู่การศึกษาสาขาวิชาใหม่ที่เกี่ยวกับจักรวาล การศึกษาจักรวาลในปัจจุบันกระทำได้โดยการศึกษารังสีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจักรวาล เช่น คลื่นวิทยุ แสงอินฟราเรด รังสีแกมมา และรังสีเอกซ์ แต่การพบคลื่นแรงโน้มถ่วงจะทำให้นักวิทยาศาสตร์มีวิธีใหม่ในมองและศึกษาจักรวาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

 

 


ที่มา Science magazine และ LIGO

error: กด RightClick แทน