แฮกเกอร์มือระดับกลางขโมยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโดรนรีเปอร์ของสหรัฐฯ

จากข้อมูลเปิดเผยโดยบริษัท Recorded Future’s Insikt Group ซึ่งเป็นบริษัททางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์พบว่าแฮกเกอร์ได้ขโมยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโดรนทางทหารของสหรัฐอเมริกาไปได้ และกำลังเสนอขายข้อมูลต่างๆนั้นในเวปมืด(คือเวปที่ไม่สามารถค้นหาโดยทั่วไปได้)ถึงแม้ดูเหมือนจะไม่มีคนต้องการซื้อ

ในขณะนี้เจ้าหน้าของสหรัฐฯกำลังสืบส่วนการแฮกในครั้งนี้อยู่ โดยที่เอกสารที่ขโมยไปได้ไม่ได้เป็นเอกสารลับที่ แต่จะรวมถึงรายชื่อของพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโดรนและคู่มือการบำรงรักษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโดรนรีเปอร์ (MQ-9A Reaper drones) ซึ่งเป็นยานไร้คนขับที่รัฐบาลสหรัฐฯใช้ในการสอดส่องประเทศต่างๆทั่วโลก และนอกจากนั้นยังใช้ในปฏิบัติการทิ้งระเบิดตามเป้าหมายที่กำหนดด้วย

แม้ว่าเนื้อหาจะไม่ถูกจำแนกเป็นประเภทข้อมูลลับ แต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อประเทศอื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะ และมีวัตถุประสงค์เพื่อการทหารเท่านั้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนมีความกังวลว่าถ้าตกไปอยู่ในมือของข้าศึกศัตรูแล้วอาจทำให้ค้นพบจดอ่อนของโดรนรีเปอร์ได้

แฮกเกอร์ได้บอกกับนักวิจัยความปลอดภัยที่ปลอมแปลงเป็นผู้ที่ต้องการซื้อว่าเขายังขโมยข้อมูลทางทหารอื่นๆได้อีกจำนวนหนึ่งด้วย และเปิดเผยว่าเขาได้แฮกเข้าไปเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ทางหทารโดยใช้ช่องโหว่ในเราเตอร์จากบริษัทเน็ตเกียร์ โดยที่เราเตอร์ดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนพาสเวิร์ดที่เป็นค่าตั้งต้นจากโรงงาน นักวิจัยความปลอดภัยยังกล่าวอีกว่ามีเราเตอร์เป็นจำนวนมากที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อการโจมตีแบบชนิดนี้

ในครั้งนี้แฮกเกอร์เป็นแฮกเกอร์ที่ทำการแฮกคนเดียวและมีความสามารถในระดับกลางๆ ซึ่งทำให้เราคิดว่าแฮกเกอรสมัครเล่นยังทำได้ขนาดนี้แล้วแฮกเกอร์ระดับที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจจะทำได้ขนาดไหน กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่ามีการโจมตีทางไซเบอร์เป็นล้านๆครั้งต่อวัน ตั้งแต่แฮกเกอร์มือสมัครเล่นไปจนถึงระดับประเทศ

ความรุนแรงของการโจมตี(หรือการแฮก)ทางไซเบอร์จะมีเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมาประเทศตะวันตกได้ถูกแฮกและขโมยข้อมูลไปได้จำนวนมากตั้งแต่บริษัทไปจนถึงหน่วยงานสำคัญของรัฐ ถึงแม้ปัจจุบันมีการเฝ้าระวังมากขึ้นแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งว่าแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงและขโมยข้อมูลไปได้

 

 

error: กด RightClick แทน