ค้นพบโปรตีนที่ช่วยค้นหาและกำจัดไวรัส HIV ที่หลบซ่อนอยู่

นักวิทยาศาสตร์พบโปรตีนที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้เซลล์ของภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ไวรัสเอชไอวีใช้เป็นที่หลบซ่อนอยู่ภายใน การค้นพบครั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อาจจะนำไปสู่การรักษาเชื้อไวรัสให้หายขาดได้ในอนาคต

การรักษาโรคไวรัสเอชไอวีให้หายขาดเป็นสิ่งที่ยากถึงแม้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามมากว่าหายทศวรรษแล้วก็ตาม ไวรัสเอชไอวีมีเป้าหมายเข้าไปติดเชื้อเซลล์ของภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เรียกกว่าทีเซลล์ (T cells) และเมื่อติดเชื้อในเซลล์เหล่านี้มันจะใช้เป็นที่หลบซ่อนอีกด้วย ภูมิคุ้มกันของร่างกายพยายามกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ภายในร่างกายให้หมดไป แต่เมื่อระบบรักษาความปลอดภัยของร่างกายไม่สามารถแยกแยะเซลล์ที่ติดเชื้อกับเซลล์ปกติได้ไวรัสก็สามารถแฝงตัวและเจริญเติบโตอยู่ในเซลล์นั้นจนเซลล์นั้นตายไปมันก็จะเข้าไปติดเชื้อในเซลล์ตัวใหม่และในจำนวนมากขึ้น

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีหลายชนิดรวกันในปัจจุบันสามารถที่จะควบคุมให้ไวรัสให้อยู่ในจำนวนที่ไม่ทำให้เกิดโรคแซกซ้อนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอดส์ แต่ไวรัสจำนวนหนึ่งที่เป็นจำนวนเล็กน้อยไม่ได้ถูกกำจัดให้หมดไปและยังคงหลบซ่อนอยู่ในทีเซลล์ และเมื่อใดที่ผู้ป่วยหยุดรับการรักษาด้วยยาเชื้อไวรัสที่หลบซ่อนอยู่เหล่านี้จะออกมาเจริญเติบโตอีกครั้งทั้นที

จากการทดลองที่เป็นการทดลองในห้องแลปกับเลือดผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสเอชไอวี นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโปรตีนที่มีชื่อว่า CD32a ที่มีอยู่บนผิวของทีเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส นั้นก็หมายถึงว่านักวิทยาศาสตร์สามารถแยกแยะเซลล์ดีและเซลล์ที่ติดเชื้อได้ด้วยการตรวจหาโปรตีนบนผิวของทีเซลล์นั้นเอง ที่ผ่านการค้นหาทีเซลล์ที่ติดเชื้อเป็นเรื่องที่ยากเพราะเซลล์เหล่านี้ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจะมีอยู่ในจำนวนน้อยประมาณหนึ่งเซลล์ต่อหนึ่งล้านทีเซลล์ การค้นพบในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการ Nature

ขั้นตอนต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะทดลองกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสเอชไอวีที่ต่างๆ กันไปเช่น เพศ ระยะเวลาติดเชื้อเป็นต้น นอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์จะตรวจสอบเนื้อเยื่อที่เป็นจุดที่พบเชื้อไวรัสกันบ่อย เช่น ในลำไส้และต่อมน้ำหลือง เป้าหมายก็เพื่อที่จะทำการยืนยันการค้นพบในห้องแลปว่าโปรตีน CD32a พบในทีเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและสามารถใช้เป็นตัวบงชี้เซลล์ที่มีเชื้อไวร้สเหบซ่อนอยู่ภายใน

การค้นพบครั้งนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นยาหรือการรักษาชนิดใหม่ แต่การที่นักวิทยาศาสตร์พบเครื่องมือที่ช่วยในการบ่งชี้เซลล์ไม่ดีจะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาแอนติบอดีที่ตรวจจับกับโปรตีน CD32a ได้ในอนาคต และนั้นก็หมายถึงว่าเชื้อไวรัสที่เคยหลบซ่อนอยู่ในทีเซลล์จะไม่สามารถหลบเลี่ยงได้อีกต่อไป ถึงแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาแต่การค้นพบครั้งนี้ถือว่าเป็นการค้นพบที่สําคัญอย่างยิ่ง

 

อ่านเรื่องราวอื่น ๆ เกี่ยวกับโรคไวรัสเอชไอวี


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ Nature

 

error: กด RightClick แทน