นักวิทยาศาสตร์สามารถกำจัดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)ได้สำเร็จ

hiv-virus

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีรายงานในวารสารทางวิชาการชื่อ Gene Therapy ว่านักวิทยาศาสตร์ได้ทำการกำจัดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ออกจากหนูทดลองที่ติดเชื้อได้เป็นผลสำเร็จด้วยวิธีแก้ไขยีนเป็นครั้งแรก นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้นำโดย Kamel Khalili ของมหาวิทยาลัย Temple University ในประเทศสหรัฐอเมริกา

หนูจะไม่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีเหมือนคนดังนั้นทีมงานนักวิทยาศาสตร์ต้องทำการแก้ไขยีนของหนูให้ยอมรับเชื้อไวรัสเอชไอวีในทุกส่วนของร่างกายของมัน หลังจากน้ันจะใช้วิธีแก้ไข้ยีนที่เรียกว่า CRISPR  อ่านว่าคริสเปอร์แล้วฉีดเข้าไปยังหนูที่ติดเชื้อ ยีนที่แก้ไขนี้ก็จะมีหน้าที่ในการโจมตีและกำจัดเชื้อไวรัสแต่ไม่ทำลายยีนอื่น ๆ  จากการทำการทดลองของทีมงานเขาได้ทำการกำจัดเชื้อไวรัสเอชไอวีออกจากหนูได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็น โดยที่แค่ฉีดยีนแก้ไขสองครั้งเท่านั้น

ความสำเร็จนี้เป็นความสำเร็จที่สำคัญถึงแม้ว่ายังไม่ได้ทดลองในมนุษย์ เพราะนี้จะเป็นก้าวแรกในการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่มีประชากรโลกติดเชื้อกันมาก ความสำเร็จในหนูทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำการคิดค้นพัฒนาต่อไปในมนุษย์ ทีมงานของเขากำลังทดลองขนาดของการให้ยีนที่แก้ไขนี้ และศึกษาว่าจะให้บ่อยแค่ไหนที่ทำให้สามารถกำจัดเชื้อไวรัสให้หมด

ปัจจุบันการรักษาเชื้อไวรัสเอชไอวีก็ทำได้โดยการใช้ยาต้านไวรัส (anti-HIV drugs) ซึ่งได้ผลระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสให้หมดไปโดยสิ้นเชิง ไวรัสส่วนที่เหลือจากการใช้ยาจะเป็นไวรัสที่แข็งแกร่งและร้ายแรง มีความกลัวว่าไวรัสจะสามารถกล้ายพันธุ์จนสามารถดื้อต่อยาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ถ้าวิธีการแก้ไขยีนนี้ได้ผล การใช้วิธีแก้ไขยีนในการกำจัดเชื้อไวรัสก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้  นักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่จะเริ่มการทดลองในมนุษย์ การรักษาที่ดีที่สุดในต้อนนี้ก็คือการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัส การทำคริสเปอร์ยังสามารถใช้กับการรักษาโรคอื่น ๆ อีกมากหมายเช่น รักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีคริสเปอร์ที่จะเริ่มทดลองในมนุษย์ในเร็ว ๆ นี้

 

 

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสเอชไอวี

 

error: กด RightClick แทน