ตรวจสอบไวรัส HIV ด้วยตัวเองด้วย USB สติก

hiv tester usb stick

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Imperial College London ในประเทศอังกฤษได้สร้างอุปกรณ์ตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวีขนาดเล็กบน USB สติก แค่นำเลือดหยดลงบน USB แล้วเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถอ่านค่าผลการตรวจทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาที

วัตถุประสงค์ในการผลิตอุปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสเอชไอวีได้ควบคุมดูแลจำนวนไวรัสในกระแสเลือดด้วยตัวเอง อุปกรณ์ตรวจสอบเอชไอวีด้วยตัวเองมีในท้องตลาดมากหมายแต่ไม่สามารถใช้ในการตรวจสอบจำนวนไวรัสได้ แต่การที่ทีมงานนักวิทยาศาสตร์สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถใช้ตรวจสอบจำนวนไวรัสในกระแสเลือดด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน อุปกรณ์นี้ยังทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์บริการสาธารณสุขสามารถดูแลและตรวจสอบด้วยตัวเองหรือจะให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้รับข้อมูลจากสถานที่ห่างไกล การประดิษฐ์อุปกรณ์สำเร็จในครั้งนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Scientific Reports

การตรวจสอบหาจำนวนเชื้อไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือดในปัจจุบันต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 3 วันโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลามากกว่าสามวันซึ่งต้องทำในห้องแลป ในบางพื้นที่สถานีอนามัยไม่มีเครื่องมือที่สามารถทำการตรวจสอบจำนวนเชื้อไวรัสได้ การมีอุปกรณ์ขนาดเล็กและใช้เวลาตรวจสอบเพียง 30 นาทีจะช่วยเหลือผู้ป่วยและแพทย์ผู้ดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล

hiv tester usb stick2

การรักษาโรคไวรัสเอชไอวีในปัจจุบันสามารถทำได้เพียงการใช้ยาต้านไวรัสหลายชนิดรวมกันที่เรียกว่าวิธีอาร์ท (anti-retroviral treatment) ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลทำให้เชื้อไวรัสเกือบจะหมดไปในกระแสเลือด แต่ในบางกรณีการรักษาไม่มีผลช่วยลดเชื้อไวรัสเนื่องมาจากการดื้อต่อยาการตรวจสอบจำนวนไวรัสในกระแสเลือดจึงมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์นี้จะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลซึ่งศูนย์บริการสาธารสุขอาจจะไม่มีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบจำนวนไวรัสของผู้ป่วยได้ เครื่องมือวัดนี้ใช้อุปกรณ์ภายในที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือทั่วไปซึ่งทำให้ราคาสำหรับอุปกรณ์ก็จะไม่สูงมาก การตรวจสอบก็เพียงนำเลือดไปหยดในจุดสำหรับเลือดบนแผ่น USB ถ้ามีเชื้อไวรัสในเลือดจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของแผ่นวัดจากนั้นระบบอิเล็กโทรนิกส์จะเปลี่ยนความเป็นกรดนี้เป็นสัญญาณทางอิเล็กโทรนิกซี่งส่งไปยังโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และแสดงผล

จากการวิจัยของทีมงานโดยการตรวจสอบตัวอย่างเลือดจำนวน 991 ตัวอย่าง อุปกรณ์นี้ให้ความแม่นยํา 95 เปอร์เซนต์ซึ่งเป็นผลที่น่าทึ่ง และใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 20.8 นาที ทีมงานของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้กำลังทำการศึกษาและวิจัยว่าอุปกรณ์เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบไวรัสชนิดอื่น ๆ อีกด้วย

 

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสเอชไอวี


 

ภาพและที่มา  มหาวิทยาลัย Imperial College London

 

error: กด RightClick แทน