วัคซีน HIV ชนิดใหม่ผ่านการทดลองทางคลินิกด้วยความสำเร็จ

วัคซีนเอชไอวีชนิดใหม่ได้ผ่านการทดลองทางคลินิกระยะแรก ๆ ในมนุษย์และในลิง ผลของการทดลองที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ The Lancet แสดงให้เห็นว่าวัคซีนเอชไอวีใหม่ชนิดนี้ให้ความหวังที่อาจใช้เป็นวัคซีนป้องกันเอชไอวีได้ในอนาคต

การทดลองทางคลินิกระยะแรกๆในครั้งนี้เป็นการทดสอบความปลอดภัยและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ ซึ่งผลการทดลองพบว่าวัคซีนตัวใหม่มีความปลอดภัยและก่อให้เกิดการตอบสนองต่อภูมิคุ้มของร่างกายทั้งในมนุษย์และในลิง

ใน 35 ปีของการระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวีมีวัคซีนทั้งหมด 4 ชนิดที่ผ่านการทดลองมาถึงระดับความปลอดภัย แต่วัคซีนทั้งหมดที่ผ่านมาไม่มีผลการป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ดีพอที่จะนำมาใช้เป็นวัคซีนในการป้องกันโรคได้ ผลการทดลองในครั้งนี้จึงทำให้เป็นความหวังใหม่ที่ว่าวัคซีนจะให้ผลการป้องกันที่ดีพอที่จะใช้เป็นวัคซีนป้องกันโรคเอชไอวีได้ในอนาคต

การทดลองทางคลินิกครั้งนี้เป็นระยะที่ผู้ทำวิจัยเรียกว่าระยะ1/2a (ระยะก่อนระยะที่หนึ่ง) ซึ่งได้ทำการทดลองให้วัคซีนกับผู้ใหญ่สุขภาพดีจำนวน 393 คนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ การทดลองเกิดขึ้นใน 12 คลินิกจากประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาตะวันออก ประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังได้กระทำการทดลองกับลิงแสมจำนวน 72 ตัว

และจากการทดลองในลิงพบว่าวัคซีนช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอสไอวี(เชื้อไวรัสเอชไอวีของลิง)ได้ 67 เปอร์เซ็นต์ แต่ในการทดลองในมนุษย์ยังไม่รู้ผลว่าวัคซีนสามารถป้องกันร่างกายจากเชื้อไวรัสได้หรือไม่ เนื่องจากการทดลองในมนุษย์ยังอยู่ในระยะแรกๆที่เป็นระยะทดสอบการตอบสองและความปลอดภัยของร่างกายในการใช้วัคซีน

อย่างไรก็ตามผลการทดลองครั้งนี้ถือว่ามีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย แต่ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนสามารถป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ แต่จะหมายถึงว่านักวิทยาศาสตร์สามารถเริ่มการทดลองระยะต่อไปที่เป็นระยะที่จะทดสอบฤกธิ์ของวัคซีนต่อไป โดยที่ระยะต่อไปจะทำการทดลองกับผู้คนในจำนวนมากกว่าและหลากหลายกว่าโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี

นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่าการทดลองระยะต่อไปได้เริ่มไปแล้วตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงที่แล้ว(ประมาณเดือนกันยายน) โดยที่การทดลองได้กระทำกับผู้หญิงจำนวน 2,600 ทั่วทวีปแอฟริกาทางตอนใต้

ถึงแม้ว่าในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในด้านไวรัสเอชไอวีไปมาก แต่ปัจจุบันยังไม่มียาใดๆที่สามารถรักษาโรคไวรัสเอชไอวีให้หายขาดได้ และยังไม่มีวัคซีนใดๆที่สามารถป้องกันเชื้อโรคที่ร้ายแรงชนิดนี้ได้ ใวัคซีนตัวใหม่นี้ดูเหมือนเป็นวัคซีนความหวังเดียวในขณะนี้ที่อาจสามารถใช้ป้องกันเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ในอนาคต

 


 

ที่มาของผลการวิจัย วารสารทางวิชาการ The Lancet
error: กด RightClick แทน