นักวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เซลล์ชรากลับมาเป็นเซลล์หนุ่มสาวอีกครั้ง

สเต็มเซลล์ที่มีชื่อว่าฮีมาโทโพเอติกสเต็มเซลล์ (hematopoietic stem cells) หรือเรียกว่าสเต็มเซลล์เลือดในไขกระดูกทำหน้าที่ผลิตเซลล์เม็ดเลือดซึ่งแต่ละวันจะผลิตพันล้านๆ เซลล์ แต่ความสามารถของสเต็มเซลล์นี้เกิดการเปลี่ยนเมื่อเรามีอายุมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Lund University ประเทศสวีเดนได้ทำให้สเต็มเซลล์ชลาเหล่านี้กลับมามีความสามารถเหมือนเซลล์อ่อนวัยอีกครั้งสำเร็จในหนู

ผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Nature Communications การที่ฮีมาโทโพเอติกสเต็มเซลล์เสื่อมสภาพลงเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเป็นผลทำให้ผู้ที่มีอายุมากขึ้นมีความเสี่ยงในการเป็นภาวะโลหิตจางซึ่งทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าอ่อนเพลียง่ายกว่าคนหนุ่มสาว และที่สำคัญทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ่ลงไปด้วยเป็นผลทำให้ง่ายต่อการเป็นโรคต่าง ๆ

เมื่อเราเป็นเด็กและเยาวชนสเต็มเซลล์จะสามารถผลิตเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวที่สมดุลตามความต้องการของร่างกาย แต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้นความสามารถของสเต็มเซลล์เหล่านี้จะลดลงไปตามอายุหรือเราอาจจะพูดได้ว่าเซลล์เหล่านี้เสื่อมสภาพไปตามอายุทำให้ไม่สามารถผลิตเซลล์เลือดให้มีความสมดุลตามความต้องการได้

ผลของความเสื่อมสภาพของสเต็มเซลล์ทำให้มีการผลิตเม็ดเลือดอย่างไม่สมดุล ความไม่สมดุลก่อให้เกิดเช่น การผลิตเม็ดเลือดขาวหรือเซลล์อื่นมากเกินไปสามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukaemia)

นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองโดยการเปลี่ยนสเต็มเซลล์เลือดในหนูที่มีอายุมากให้เป็นสเต็มเซลล์ชนิดอื่นที่เรียกว่าเซลล์ iPS  (Induced pluripotent stem cells) สเต็มเซลล์เป็นเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งสามารถผลิตขึ้นใหม่และสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดอื่น ๆ ได้ และเมื่อเซลล์ iPS สร้างสเต็มเซลล์เลือดขึ้นมาใหม่นักวิทยาศาสตร์พบว่าเซลล์ที่สร้างใหม่มีความสามารถเหมือนสเต็มเซลล์เลือดในหนูอ่อนวัย จากการตรวจสอบโดยการเปรี่ยบเทียบเซลล์ระหว่างหนู่ที่มีอายุมากและหนูอ่อนวัยนักวิทยาศาสตร์ไม่พบความแตกต่างแต่อย่างใด

การสเต็มเซลล์เลือดเกิดการเสื่อมสภาพเมื่อมีอายุมากขึ้นดูเหมือนว่าไม่ได้เกิดจากการที่ดีเอ็นเอของเราเกิดการเปลึ่ยนแปลง แต่จะเกิดจากกระบวนการและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเรา การทดลองนี้เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถทำเซลล์ของวัยชราให้กลับกลายเป็นเซลล์เหมือนในวัยเยาว์ นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจากการค้นพบในครั้งนี้ทำให้พวกเขาจะทำการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสเต็มเซลล์เลือดและแก้ปัญหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของเซลล์เหล่านี้เช่น โรคโลหิตจางโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวต่อไป

 


 

ที่มา มหาวิทยาลัย Lund University

 

error: กด RightClick แทน