หัวเว่ยยื่นฟ้องสหรัฐฯ อ้างกฎหมายออกมาเพื่อเล่นงานบริษัทโดยเฉพาะ

บริษัทหัวเว่ย (Huawei) ยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในรัฐเท็กซัสยกเลิกกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อปีที่แล้ว โดยที่กฎหมายระบุเจาะจงเฉพาะบริษัทหัวเว่ยและบริษัทซีทีอี (ZTE) ไว้ในบทกฎหมาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวบริษัทหัวเว่ยกล่าวว่า ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงควรยกเลิก

ในเดือนมีนาคมบริษัทหัวเว่ยได้ยื่นฟ้องสหรัฐอเมริกาโดยกล่าวหาว่ากฎหมายที่ห้ามไม่ให้หน่วยงานรัฐบาลจัดซื้ออุปกรณ์จากบริษัทหัวเว่ยโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ คดีความมุ่งเน้นไปที่บทบัญญัติในกฎหมายที่เรียกว่า พระราชบัญญัติการให้อำนาจในการป้องกันแห่งชาติ ซึ่งมาตรา 889 ของกฎหมายฉบับนี้ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมจาก บริษัทหัวเว่ย และ บริษัทซีทีอี (ZTE) ซึ่งชื่อทั้งสองบริษัทถูกบัญญัติอยู่อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในพระราชบัญญัติดังกล่าว

เมื่อวันวันอังคารที่ผ่านมาบริษัทหัวเว่ยได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อ การตัดสินสรุปรวบยอด โดยมุ่งหวังที่จะข้ามกระบวนการพิจารณาคดีไปโดยสิ้นเชิง เนื่องจากบริษัทมองว่า มาตรา 889 ของพระราชบัญญัติการให้อำนาจในการป้องกันแห่งชาติ นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญจากการที่ระบุบุคคลเฉพาะเจาะจงไว้ในข้อบัญญัติของกฎหมายซึ่งขอให้ยกเลิกดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดี

อย่างไรก็ตามคดีความดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่การที่คณะบริหารของทรัมป์สั่งขึ้นบัญชีดำบริษัทหัวเว่ย ซึ่งนั้นมีความรุนแรงต่อบริษัทมากกว่ามาก เนื่องจากบริษัทหัวเว่ยในทางใดทางหนึ่งต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากบริษัทของสหรัฐอเมริกาทั้งอาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ถึงแม้ว่าบริษัทจะเตรียมรับมือไว้ก่อนแล้วก็ตาม

 

 

error: กด RightClick แทน