สมองของมนุษย์ยังคงทำงานได้อีกระยะหนึ่งหลังจากที่เราตายแล้ว

งานวิจัยศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสโตนนีบรุคในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้พบว่าสมองของมนุษย์เรายังคงสามารถทำงานได้ต่อไปอีกระยะหนึ่งสั้นๆหลังจากที่เราตายแล้ว ซึ่งนั้นก็หมายความว่าหลังจากหัวใจหยุดเต้นไปแล้วเราจะรู้ตัวว่าเราได้ตายแล้ว

ทีมวิจัยนำโดยดร. แซมพาร์เนียได้ข้อสรุปนี้จากการศึกษาผู้ป่วยหัวใจวายจากภาวะต่างๆเช่นจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบว่าผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วซึ่งทางการแพทย์ถือว่าเสียชีวิตแล้วเมื่อทำให้กลับฟื้นคืนมาด้วยการปั๊มหัวใจสามารถจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ดร. แซมพาร์เนียกล่าวว่าหลังจากที่หัวใจของเราหยุดเต้นไปแล้วนั้นร่างกายทั้งหมดก็จะไม่เคลื่อนไหว แต่เราอาจจะยังคงมีสติอยู่เนื่องจากสมองจะยังคงทำงานอยู่ไปอีกระยะหนึ่ง และมีหลักฐานอีกด้วยว่าผู้เสียชีวิตไปแล้วยังสามารถได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของพวกเขาขณะเสียชีวิตไปแล้ว

จากการเปิดเผยของดร. แซมพาร์เนียการเสียชีวิตของมนุษย์เราจะเกิดขึ้นเมื่อหัวใจของเราหยุดเต้น ซึ่งจะทำให้หน้าที่การทำงานสมองของเราหยุดลงเกือบทันทีและเกือบทั้งหมด แต่เซลล์สมองยังคงทำงานได้หลายชั่วโมงหลังจากการเสียชีวิต

ถ้าแพทย์สามารถปั้มหัวใจให้ทำงานได้อีกครั้งสมองของเราก็จะกลับมาทำงานอีกครั้ง ซึ่งหลักฐานพบได้จากผู้ป่วยที่ได้เสียชีวิตไปแล้วและได้ทำให้ฟื้นชีวิตกลับคืนมาสามารถเล่าเหตุการณ์ต่างๆขณะที่เสียชีวิตอยู่ได้ถูกต้อง

จุดมุ่งหมายของการวิจัยของนี้คือเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของการช่วยชีวิตและการป้องกันการเสียหายของสมองในขณะที่พยายามทำให้ผู้ป่วยฟื้นกลับคืนมาด้วยการปั้มและกระตุ้นหัวใจ

 

 

error: กด RightClick แทน