เซลล์ไข่มนุษย์พร้อมปฏิสนธิถูกสร้างขึ้นในห้องแลปทั้งหมดสำเร็จเป็นครั้งแรก

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ใหม่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาไข่ของมนุษย์ภายนอกร่างกายในห้องทดลองได้เป็นครั้งแรก โดยที่นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาไข่ได้ตั้งแต่เซลล์ไข่ระยะแรกไปจนถึงระยะเป็นไข่สมบูรณ์เต็มวัย ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการช่วยเหลือผู้หญิงที่มีปัญหาภาวะเจริญพันธุ์ได้ในอนาคตอันใกล้

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากเอดินบะระประเทศสกอตแลนด์และจากนิวยอร์กประเทศสหรัฐฯ ได้ตีพิมพ์ผลงานงานวิจัยในวารสาร Molecular Human Reproduction ซึ่งในรายงานได้อธิบายถึงการสร้างเซลล์ไข่ภายนอกร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนถึงระยะสมบูรณ์เต็มวัย

นักวิทยาศาสตร์ได้นำเนื้อเยื่อรังไข่จากผู้หญิง 10 คนที่มีอายุอยู่ในวัยปลายยี่สิบและสามสิบมาสร้างเซลล์ไข่เพียงสี่ขั้นตอน และจากไข่ 48 ใบที่พัฒนามาถึงจนถึงก่อนระยะสุดท้ายมีจำนวนเซลล์ไข่เก้าใบที่ได้พัฒนาไปจนถึงระยะสุดท้ายที่เป็นระยะที่ไข่สมบูรณ์เต็มวัย

ถึงแม้ว่าก่อนหน้าการวิจัยนี้มีทีมนักวิทยาศาสตร์หลายทีมได้บรรลุการพัฒนาเซลล์ไข่ได้หลายระยะ แต่ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พัฒนาเซลล์ไข่ตั้งแต่ระยะแรกจนไปถึงระยะสุดท้ายภายนอกร่างกายทั้งหมดได้สำเร็จ ซึ่งไข่ที่พัฒนาได้จะเทียบเท่ากับระยะที่ไข่ถูกปล่อยออกจากรังไข่ในอยู่ในร่างกายของมนุษย์ที่พร้อมที่จะปฏิสนธิ

อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการวิจัยยังคงเป็นการวิจัยในระยะเริ่มต้น คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่วิธีการนี้สามารถนำมาใช้ในคลินิคเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่มีภาวะเจริญพันธุ์หรือมีปัญหาในการสร้างเซลล์ไข่ตามธรรมชาติ

ขั้นตอนต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมกับยืนขอการทดลองทางคลินิคต่อไป โดยที่จะทำการทดลองการปฏิสนธิเซลล์ไข่ที่สร้างขึ้นมาจนไปถึงระยะสุดท้าย และทดสอบความสมบูรณ์ของตัวอ่อนที่ได้จากการปฏิสนธิของไข่นั้น

 


 

วารสารทางวิชาการ Molecular Human Reproduction

 

error: กด RightClick แทน