นักวิทยาศาสตร์ยืนยันมนุษย์เรามีเพศสัมพันธ์กับมนุษย์เดนีโซวัน

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ากลุ่มประชากรบางส่วนของโฮโมเซเปียนส์(มนุษย์สายพันธุ์ปัจจุบัน)ได้รับการถ่ายทอดดีเอ็นเอจากมนุษย์สายพันธุ์เดนีโซวันเกิดขึ้นอย่างน้อยในสองส่วนของภูมิภาคของโลก ซึ่งทำให้มนุษย์ปัจจุบันมีประวัติทางพันธุกรรมที่ซับซ้อนกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยคาดคิดกันมา

มนุษย์เราไม่เพียงได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมจากการมีเพศสัมพันธ์กับมนุษย์สายพันธุ์นีแอนเดอร์ทาลส์เท่านั้น แต่จากข้อมูลของการศึึกษาในครั้งนี้พบว่ามนุษย์เรายังได้มีเพศสัมพันธ์กับมนุษย์สายพันธุ์เดนีโซวันด้วย ซึ่งเป็นผลทำให้มนุษย์เราได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมจากมนุษย์ดึกดำบรรพ์สายพันธุ์นี้ด้วยถึงแม้จะไม่มากเท่ากับที่ได้รับมาจากนีแอนเดอร์ทาลส์ก็ตาม

มนุษย์สายพันธุ์เดนีโซวันเป็นมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมีข้อมูลไม่มากนัก แต่เชื่อว่าเดนีโซวันได้เจริญรุ่งเรืองย้อนกลับไปอย่างน้อยเมื่อ 50,000 ปีที่แล้วจากหลักฐานที่ซากกระดูกนิ้วมือของเด็กผู้หญิงมนุษย์เดนีโซวันที่ขุดพบได้ในถ้ำในไซบีเรีย และเดนีโซวันได้ชื่อมาจากชื่อของถ้ำดังกล่าวในเถือกเขาอัลไต

ในปี 2016 นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจพบดีเอ็เอของเดนีโซวันในกลุ่มของชาวเมลานีเซียผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในหมูเกาะปาปัวนิวกินี โดยที่พบว่ากลุ่มผู้คนเหล่านั้นมีดีเอ็นเอของเดนีโซวันถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่พบว่าคนเอเซียตะวันออกและเอเซียใต้มีอยู่ประมาณ 0.2 เปอร์เซ็นต์ เพื่อการเปรียบเทียบมนุษย์เราได้รับดีเอ็นเอจากดีแอนเดอร์ทาลส์อยู่ระหว่าง 1-4 เปอร์เซ็นต์

และในการศึกษาการสำรวจดีเอ็นเอใหม่ในครั้งนี้ของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันในซีแอตเติลได้ค้นพบว่ามีพันธุกรรมใหม่จากเดนีโซวันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพบในกลุ่มของชาวเอเซียตะวันออก โดยเฉพาะในกลุ่มชาวจีนฮั่น ชาวไท-กะไดในจีน และชาวญี่ปุ่นที่พบว่ามีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมใกล้ชิดกับซากนิ้วมือกระดูกที่พบในไซบีเรียมากกว่า

ผลการศึกษาที่ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร์ในวารสารทางวิชาการ the journal Cell ได้ชี้ให้เห็นถึงการค้นพบดีเอ็นเอจากมนุษย์เดนีโซวันที่แตกต่างกันอย่างน้อยสองกลุ่มในกลุ่มชาวเอเซียที่อยู่ห่างจากกันทางภูมิศาสตร์ ซึ่งบอกเป็นนัยว่ามนุษย์เดนีโซวันได้อยู่กระจัดกระจายในทวีปเอเซียร่วมกันกับมนุษย์เราและมนุษย์สายพันธุ์ทั้งสองได้มีเพศสัมพันธ์กันก่อนที่มนุษย์เดนีโซวันจะสูญพันธุ์ไป

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ the journal Cell

ภาพ the creative commons

error: กด RightClick แทน