พบฟอสซิลของรอยเท้ามนุษย์ดึกดำบรรพ์นับรอยในแอฟริกา

สถานที่ที่พบร้อยเท้าของมนุษย์ที่โบราณ ภาพโดย Dr. Cynthia Liutkus-Pierce

ฟอสซิลของรอยเท้ามนุษย์นับรอยที่มีอายุระหว่าง 5,760 ถึง 19,100 ปีก่อนได้ถูกค้นพบในแอฟริกา รอยเท้าเหล่านี้ได้เปิดเผยชีวิตของชุมชนโบราณให้เห็นว่าเป็นอย่างไร การค้นพบถือเป็นการค้นพบฟอสซิลของรอยเท้ามนุษย์โบราณที่มีจำนวนมากที่สุดที่เคยพบกันมาในแอฟริกา

เมื่อหลายพันปีก่อนมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งจำนวน 17 คนเดินผ่านโคลนในแอฟริกาตะวันออกซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของแทนซาเนีย รอยเท้าของพวกปัจจุบันยังคงมีอยู่อย่างน่าประหลาดใจ นักบรรพขีวินมนุษย์วิทยากล่าวว่า การค้นพบจะทำให้เรามีความเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนมนุษย์โบราณในช่วงปลายสมัยไพลสโตซีน (Pleistocene) ดียิ่งขึ้น

สถานที่ทางโบราณคดีที่มีรอยเท้าของมนุษย์ดำบรรพ์เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่พบกันบ่อย สถานที่แห่งนี้มีรอยเท้าโบราณที่เก็บรักษาไว้อย่างน่าทึ่งทั้งสภาพและจำนวนเปิดประตูให้นักบรรพชีวินมนุษย์วิทยาสามารถมองย้อนกลับไปศึกษาความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอดีตได้

จากการวิเคราะห์ขนาด ระยะห่าง และทิศทางของรอยเท้าเชื่อได้ว่ารอยเท้าฟอสซิลเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ที่เดินทางมาด้วยกัน โดยที่นักบรรพชีวินมนุษย์วิทยาเชื่อว่ามนุษย์กลุ่มนี้น่าจะประกอบด้วยผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ 14 คน ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่สองคน และชายหนุ่มอีกหนึ่งคน

ภาพหนึ่งในรอยเท้านับร้อยที่พบ ภาพโดย William Harcourt-Smith

ศาสตราจารย์ ซินเธีย ลีอัตคัส-เพียร์ซ จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอปปาลาเชียน หนึ่งในผู้ร่วมเขียนงานวิจัยกล่าวว่า รอยเท้าถูกเก็บรักษาไว้อย่างน่าทึ่งในโคลนจากเถ้าภูเขาไฟโบราณที่ผลิตขึ้นโดยภูเขาไฟ โอลโดอินโย เลงกาย (Ol Doinyo Lengai หรือ Oldoinyo Lengai) ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่สงบในแอฟริกาตะวันออก รอยเท้าเหล่านี้ได้กดประทับลงบนโคลนที่เป็นเถ้าภูเขาไฟเมื่อแห้งลงจะแข็งเหมือนคอนกรีต

ศาสตราจารย์ ซินเธียกล่าวอีกว่า ความคงทนของเถ้าภูเขาไฟที่แข็งแล้วเป็นสิ่งที่ช่วยเก็บรักษารายละเอียดของรอยเท้าไว้เป็นอย่างดี แม้จะมีการกัดเซาะตามธรรมชาติของพื้นที่โดยรอบมาเป็นเวลาเป็นพัน ๆ ปี

ตามรายงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร British Scientific Scientific กล่าวว่า กลุ่มของผู้หญิงที่ได้ประทับรอยเท้าไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ กำลังเดินเก็บหาอาหารด้วยกันเป็นกลุ่ม และในระหว่างนั้นอาจพบกับผู้ชายสองคนหรือผู้ชายสองคนนั้นอาจเดินร่วมอยู่ในกลุ่มด้วย

รายงานยังกล่าวเสริมอีกว่า เพศชายและหญิงจะแยกกันทำงานเป็นพฤติกรรมที่ยังคงพบเห็นได้ในกลุ่มของมนุษย์ที่ล่าและเก็บหาอาหารปัจจุบัน เช่น ชาวอาเช (​Aché) ในปารากวัย และ ชาวฮาดซา (Hadza) ในแทนซาเนีย

 

 

error: กด RightClick แทน