ระเบิดนิวเคลียร์แตกต่างจากระเบิดไฮโดรเจนอย่างไร

สื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนืออ้างเมื่อวันอาทิตย์ว่าประเทศได้ดำเนินการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนที่สามารถนำไปติดตั้งบนขีปนาวุธนำวิถีระหว่างทวีปใหม่ได้สำเร็จ

ระเบิดนิวเคลียร์แตกต่างจากระเบิดไฮโดรเจนอย่างไร

ระเบิดนิวเคลียร์ใช้กระบวนการที่เรียกว่าฟิสส์ชั่นหรือกระบวนการแยกอะตอม ปฏิกริยาลูกโซ่นี้จะปลดปล่อยพลังงานออกมาจำนวนมาก ระเบิดนิวเคลียร์ที่ถูกทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและนากาซากิโดยประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่ใช้กระบวนการฟิสส์ชั่นซึ่งปลดปล่อยพลังงานออกมาเทียบเท่ากับระเบิดทีเอ็นที 1,000 เมตริกตัน

ส่วนระเบิดไฮโดรเจนเป็นระเบิดนิวเคลียร์ชนิดหนึ่ง แต่ใช้กระบวนการที่เรียกว่าฟิวส์ชั่นหรือกระบวนการรวมอะตอมของไอโดรเจนเข้าด้วยกัน โดยที่ระเบิดไฮโดรเจนจะเกิดขึ้นสองขั้นตอนคือขั้นตอนแรกเป็นกระบวนการฟิสส์ชั่นเหมือนกับที่ใช้ในระเบิดนิวเคลียร์ธรรมดา และพลังงานที่ได้จากการระเบิดขั้นตอนแรกจะให้เป็นพลังงานใช้ในขั้นตอนที่สองนั้นก็คือกระบวนการฟิวส์ชั่นหรือการรวมอะตอมของเข้าด้วยกัน ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นพลังงานจะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างมหาศาลมากกว่าการปลดปล่อยของระเบิดนิวเคลียร์ธรรมดาหลายเท่า

การทดสอบระเบิดไฮโดรเจนครั้งแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคยทำในเดือนพฤศจิกายน1952 ได้ปลดปล่อยพลังงานเทียบเท่ากับระเบิดทีเอ็นทีจำนวน 10 เมกะตัน ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมามากว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและนากาซากิกว่าหมื่นเท่า

ในเดือนมกราคมปี 2016 รัฐบาลเกาหลีเหนือได้ประกาศว่าได้ทดสอบระเบิดไฮโดรเจนสำเร็จเป็นครั้งแรก ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากนานาชาติ ถึงแม้ว่ารายประเทศสงสัยว่าการทดสอบนั้นว่าจะสำเร็จอย่างที่อ้างโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือจริงหรือไม่

จากข้อมูลของสหภาพนักวิทยาศาสตร์ที่มีความกังวล (หรือ UCS – the Union of Concerned Scientists) ประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และประเทศจีนมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ประกอบด้วยอาวุธไฮโดรเจนอยู่ในคลังแสง ส่วนประเทศอิสราเอล อินเดีย และปากีสถานมีเพียงอาวุธนิวเคลียร์ธรรมดาที่ใช้กระบวนการฟิสส์ชั่น

 

 

error: กด RightClick แทน