ลูกผู้ชายจะมีกรรมพันธุ์เหมือนพ่อถ้าเกิดโดยวิธี ICSI

ผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องการเจริญพันธุ์ซึ่งไม่สามารถปฏิสนธิด้วยตัวเองก็สามารถพึ่งพาความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้ ที่นิยมและเป็นที่รู้จักกันดีคือการทำอิคซี่  (Intra-cytoplasmic sperm injection – ICSI)  การทำอิคซี่จะเป็นการทำปฏิสนธิในหลอดแก้วที่เรียกว่าไอวีเอฟ (In vitro fertilisation – IVF) แต่อิคซี่จะต่างจากการทำไอวีเอฟด้วยทั่วไปคือการฉีดอสุจิเข้าไปในไข่โดยตรง จากการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Universiteit Brussels ค้นพบว่าลูกผู้ชายจะมีกรรมพันธุ์เหมือนพ่อซึ่งมีความบกพร่องการเจริญพันธุ์มากกว่าเด็กผู้ชายที่เกิดโดยธรรมชาติ

sperms2

นักวิจัยได้ยืนยันว่าเด็กผู้ชายที่เกิดจากการทำปฏิสนธิภายนอกโดยวิธีอิคซี่จะโอกาสสูงที่จะมีคุณภาพของอสุจิต่ำซึ่งจะได้รับกรรมพันธุ์จากผู้เป็นพ่อ ในการทำอิคซี่จะมีขั้นต่อนเหมือนกับการทำไอวีเอฟแต่ต่างกันที่แพทย์ผู้ทำจะเลือกเชื้ออสุจิหนึ่งตัวแล้วฉีดเข้าไปในไข่โดยตรง ไข่และอสุจิก็จะถูกนำออกมาจากร่างกายของพ่อและแม่ จากนั้นแพทย์จะเลือกอสุจิก่อนที่จะฉีดเข้าไปในไข่ และเมื่อเกิดการปฏิสนธิเกิดขึ้นตัวอ่อนก็จะถูกฉีดกลับไม่ยังครรถ์ของผู้เป็นแม่

icsi

การที่ต้องมีการทำอิคซี่เพราะว่าเชื้ออสุจิของผู้เป็นพ่ออาจจะมีคุณภาพไม่ดีซึ่งอาจจะไม่แข็งแรงเคลื่อนตัวช้าไม่สามารถทำการปฏิสนธิด้วยวิธีไอวีเอฟธรรมดาได้ การทำการวิจัยนี้ได้ทำโดย มหาวิทยาลัย Universiteit Brussels ในประเทศเบลเยียม ทีมวิจัยได้ตรวจสอบอสุจิของผู้ชายที่เกิดโดยวิธีอิคซี่อายุระหว่าง 18 ถึง 22 ปีจำนวน 54 คนเปรียบเทียบกับผู้ชายที่เกิดโดยธรรมชาติที่มีอายุเท่ากัน

fertilization

 

นักวิจัยได้พบว่าผู้ชายที่เกิดโดยวิธีอิคซี่จะมีเชื้อความเข้มข้นของอสุจิน้อยว่าครี่งหนึ่ง และนอกจากนี้มีจำนวนอสุจิที่เคลื่อนตัวได้ดีน้อยกว่าสองเท่าของผู้ชายที่เกิดโดยการปฏิสนธิตามธรรมชาติ ทีมงานยังกล่าวอีกว่าคนที่เกิดโดยวิธีอิคซี่มีแนวโน้มเป็นสามเท่าที่จะมีความเข้มข้นของอสุจิน้อยน้อยกว่าระดับปกติที่องค์การอนามัยโลกได้ให้คำนิยามไว้ซึ่งระดับปกติคือ15 ล้านตัวต่อมิลลิลิตรของน้ำอสุจิ

 

ที่มา oxfordjournals.org, BBC

 

error: กด RightClick แทน