รักษาเบาหวานหายขาดด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ของตับอ่อน

การทำการทดลองทางคลินิกครั้งแรกในการปลูกถ่ายกลุ่มเซลล์ของตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดให้หายขาดได้ในอนาคต

การวิจัยที่สำเร็จในครั้งนี้นำเสนอผลงานโดยกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยโรคเบาหวานของหมาวิทยาลัย the University of Miami Miller School of Medicine และตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2017

การวิจัยทดลองทางคลินิกในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นฟูการผลิตอินซูลินตามธรรมชาติในร่างกายและลดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรงที่พบในผู้ป่วนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 การฟื้นฟูการผลิตอินซูลินตามธรรมชาติในครั้งนี้กระทำโดยการปลูกถ่ายกลุ่มเซลล์ของตับอ่อนที่ถูกทำวิศวกรรมแก้ไขให้ผลิตอินซูลินก่อนปลูกถ่ายไปในส่วนของโอเมนตัมซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ปกคลุมอวัยวะในช่องท้องเพื่อเป็นส่วนโครงสร้างยึดอวัยวะต่าง ๆ

โดยปกติแล้วกลุ่มเซลล์ของตับอ่อนซึ่งเป็นเซลล์ในตับอ่อนจะต้องปลูกถ่ายภายในตับอ่อน แต่การกระทำมีข้อจำกัดบางอย่างทำให้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้จึงเลือกโอเมนตัมเป็นสถานที่ที่ใช้ในการปลูกถ่ายแทน ซึ่งมีข้อดีตรงที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการผ่าตัดเล็ก และเป็นที่ที่มีปริมาณเลือดและลักษณะการระบายน้ำทางสรีรวิทยาเหมือนกับในตับอ่อน

วัตถุประสงค์ในการทำการทดลองทางคลินิกในครั้งนี้เพื่อทดสอบการทำวิศวกรรมเนื้อเยื่อของเซลล์ที่ผลิตอินซูลินสามารถทำงานได้ในบริเวณอวัยวะอื่น ๆ นอกจากในตับอ่อน และเป้าหมายสูงสุดก็คือพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปลูกถ่ายกลุ่มเซลล์ของตับอ่อนทำหน้าแทนที่ตับอ่อนอย่างสมบูรณ์สำหรับรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ได้โดยไม่ต้องพึงพาการฉีดอินซูลินเลย

ผลการทดลองครั้งนี้ถือว่าเป็นผลการทดลองในการทำวิศวกรรมเนื้อเยื่อเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 สำเร็จเป็นครั้งแรก การทำการทดลองจะเป็นการรวมส่วนของกลุ่มเซลล์ของตับอ่อนจากผู้บริจากกับน้ำพลาสมาของผู้ป่วยเอง หลังจากนั้นจะนำเนื้อเยื่อที่รวมระหว่างเซลล์และน้ำพลาสมาไปว่างบนโอเมนตัมโดยใช้สารทรามบินว่างทับเพื่อเป็นกาวให้เนื้อเยื่อจับกับโอเมนตัม เมื่อเวลาผ่านไปสารทรามก็จะสลายไปในร่างกายเหลือเพียงเนื้อเยื่อของกลุ่มเซลล์นี้เพื่อผลิตอินซูลิน

เทคนิคการปลูกถ่ายนี้จะทำให้มีการอักเสบน้อยที่สุดเพราะมีการสำผัสกับเลือดน้อยกว่าการปลูกถ่ายในตับหรือบริเวณอวัยวะอื่น  ๆ นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการทดลองในครั้งนี้เป็นขั้นตอนแรกในการผลิตอวัยวะย่อยที่ทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์ต่าง ๆ ได้ในอนาคต

ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อินซูลินทีี่ผลิตในตับอ่อนจะถูกทำลายด้วยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของผู้ป่วยเอง ในการรักษาระดับของน้ำตาลในการะแสเลือดผู้ป่วยจะต้องพึ่งพาการฉีดอินซูลินเข้าไปในกระแสเลือดเท่านั้น การวิจัยปลูกถ่ายเซลล์ในครั้งนี้ได้ได้แสดงให้เห็นถึงความหวังในอานาคตที่ผู้ป่วยจะไม่ต้องพึ่งพาการฉีดเลย จากการรายงานในครั้งนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์สามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาการฉีดอินซูลินว่าสิบปีแล้ว

 


 

ที่มาสถาบันวิจัยโรคเบาหวาน UDI

 

error: กด RightClick แทน