แผงโซล่าร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกปี 2017

บริษัทญี่ปุ่นพัฒนาโซล่าร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 26.3 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยผลิตมา

ราคาแผงโซล่าร์เซลล์ได้ลดลงมาอย่างมากในรอบสิบปีที่ผ่านมา แต่ราคาเมื่อรวมค่าติดตั้งยังคงสูงอยู่ ซึ่งหมายถึงว่ายังต้องใช้เวลานานกว่าจะคุ้มทุนการลงทุน การทำให้แผงโซล่าร์เซลล์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะทำให้ราคาของการลงทุนมีราคาต่ำลง

ในทางทฤษฎีโซล่าร์เซลล์มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ 29 เปอร์เซ็นต์ แต่ในทางปฏิบัติจำนวนนี้เป็นไปได้ยาก ในท้องตลาดแผงโซล่าร์ที่มีคุณภาพดีมีประสิทธิภาพไม่มากไปกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ บริษัท Kaneka Corporation ของประเทศญี่ปุ่นได้ผลิตโซล่าร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพ 26.3 เปอร์เซ็นต์ซึ่งทำลายสถิติเก่าที่ทำไว้ 25.6 เปอร์เซ็นต์

ผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Energy และผลของประสิทธิภาพได้รับการยอมรับจาก National Renewable Energy Lab (NREL) ในวารสารนี้ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัท Kaneka ได้สร้างแผงโซล่าร์เซลล์ขนาด 180.4 ตารางเซนติเมตรและใช้แผ่นฟิล์มบางๆ ระหว่างชั้นของซิลิคอนที่เรียกว่า heterojunction หรือ HJ โดยที่เทคนิคการทำ heterojunction จะมีผลโดยตรงกับประสิทธิภาพของแผงโซล่าร์เซลล์

นอกจากนั้นนักวิจัยของบริษัทยังได้ใช้อิเล็กโทรดความต้านทานต่ำด้านหลังของเซลล์ซึ่งจะทำให้จำนวนโฟตอนที่เก็บอยู่ภายในเซลล์เพิ่มขึ้นจากด้านหน้า สารซิลิคอนจะถูกเคือบด้านหน้าและชั้นป้องกันการสะท้อนเพื่อการป้องกันและเพื่อให้เก็บโปรตรอนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นักวิจัยกล่าวว่ายังต้องมีการทำวิจัยเพิ่มเติมก่อนที่วิธีการนี้สามารถนำไปเป็นวิธีผลิตแผงโซล่าร์เซลล์ทางทางพาณิชย์ได้ การวิจัยได้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์การพลังงานและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของประเทศญี่ปุ่น โดยที่องค์กรนี้มีเป้าหมายที่จะทำให้ราคาของแผงโซล่าร์เซลล์ให้ได้ 0.06 ดอลลาร์ต่อกิโลกิโลวัตต์ภายในปี 2030

 

อ่านเรื่องราวอื่น ๆ เกี่ยวกับพลังงานทดแทน


 

ที่มาวารสาร Nature energy

 

error: กด RightClick แทน